Friday, November 14, 2008

ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ား လြွမ္း မိုး ႀကီး စိုး ေသာ ေခတ္


ပုဂံေခတ္ ပထမ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ပ်က္သုဥ္းၿပီး ေနာက္ တစ္နယ္ တစ္မင္း တစ္တပ္ တစ္ဗိုလ္ အကြဲ ကြဲ အျပား ျပားၿဖစ္ ကာ နိုင္ငံေရး စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကာကြယ္ေရး နွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳ တို့ အဖက္ဖက္ တြင္ ဆုတ္ ယုတ္ပ်က္ၿပားေနခဲ့ရသည္။ ယင္း ကာလ ကို ဂ်ီးအီး ဟာဗီနွင့္ ပန္း ေဟာလ္ အစ ရွိသည့္ သမိုင္း ပညာရွင္မ်ား က ရွမ္း လူမ်ိဳး မ်ား လြွမ္း မိုး ႀကီး စိုး ေသာ ေခတ္္ ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းကို ပိုင္းျခား သတ္ မွတ္ ျခင္း ျပဳၾက သည္။

ရွမ္းလူမ်ိဳး မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ဘက္ႏွင့္ အေရွ့ဘက္ ေတာင္ကုန္း ေဒသ မ်ား တစ္၀ိုက္ တြင္ အင္အား တိုးတက္ ႀကီးမား လာ ရံုမွ် မက ျမန္မာ နိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း ေဒသ မ်ား သို့ ထိုးေဖာက္ ၀င္ ေရာက္ကာ ေက်ာက္ ဆည္ လယ္တြင္း နယ္ မ်ား ကို အခိုင္ အမာ အုပ္စီး ထားမိၾကသည္။ ပုဂံျပည္ ၏ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး နွင့္ ကာ ကြယ္ ေရး အင္အား မ်ား ဆုတ္ယုတ္ လ်က္ ပုဂံမင္း ဆက္ ဘုရင္မ်ား ၏ တန္ခိုးအာဏာမ်ား ေလ်ာ့ ပါးစ ျပဳ ေန ေသာ အ ခ်ိန္္ ေလာက္ က ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း ေဒသမ်ား အထူး သျဖင့္ ပုဂံမင္းဆက္ မ်ား က စဥ့္ ကလ်ား ၿဖစ္ သြား သည္နွင့္ တျပိဳက္ နက္ ေက်ာက္ဆည္နယ္ မွ ရွမ္းလူမ်ိဳး မ်ား သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ၄င္းတို့၏ တန္ခုိး အာဏာ နွင့္ မင္းဆက္ ကို ထူေထာင္ျခင္း ျပဳ ရန္ႀကိုးပမ္း အားထုတ္ၾကသည္။

ပုဂံမင္း ဆက္ ဘုရင္ နရသီဟပေတ့ ၏ ေက်ာက္ဆည္ လယ္ တြင္း နယ္စား ျမိဳ႔ စား မ်ား ျဖစ္ၾက သည့္ သီဟသူ အသခ္ယာ နွင့္ ရာဇသႀက္န္ အစရွိ ေသာ ရွမ္း လူမ်ိဳး အႀကီးအကဲ ေခါင္းေဆာင္ ၃ ဦးတုိ့ သည္ အင္ အား မရွိ ေတာ့ ေသာ ပုဂံမင္း ဆက္ ေနာက္ဆံုး ဘုရင္ ေက်ာ္စြာ ကို နန္းခ်ၿပီး ေနာက္ ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကား သည့္ မိဖုရား ႀကီး ဖြားေစာ ကို ပင့္ေဆာင္ ကာ ပုဂံမင္း ဆက္ ဘုရင္မ်ား ၏ ေနရာသို့ ၄င္းတို့ ကိုယ္ ကို အစား ထိုး ရန္ ႀကိုး ပမ္း အား ထုတ္ ေၾကာင္းေတြ႔ ရွိရသည္။

အင္း၀ ကို ျမိဳ ့ ေတာ္ျပဳ ျပီး မံုရြာ နွင့္ ေရြွဘို ခရိုင္ ထိ လြွမ္းမိုး ၾကီးစိုး ခဲ့ ၾက ေသာ ရွမ္း ပေဒသရာဇ္ ဘုရင္ မ်ား သည္ ပုဂံေခတ္ ျမန္မာ႔ ယဥ္ေက်း မွဳ အစဥ္ အလာ နွင့္ အ ေဆာင္ အေယာင္မ်ား ကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္း ျခင္းျပဳရံု မွ် သာ မက ၄င္း တို့ ကိုယ္ ကိုု လည္္း အင္း၀ ေရြွနန္း ရွင္ အျဖစ္ ျဖင့္ ခံယူ ထင္ျမင္ ေစခဲ့ ေၾကာင္း ဂ်ီအီး ဟာ ဗီ ၏ စာအုပ္ တြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပ ထား သည္။ ပုဂံမင္း ဆက္ ဘုရင္ မ်ား ၏ မိဖု ရား ေဟာင္း မ်ား နွင့္ ေမာင္းမ မိႆသံ မ်ား ကို ရွမ္း ပေဒသရာဇ္ ဘုရင္ မ်ား နွင့္ အႀကီး အကဲ မ်ား က သိမ္းပိုက္ ယူ ငင္လိုက္ၾက သျဖင့္ ၄င္းတို့မွ ဆင္းသက္ ေပါက္ဖြားလာ ေသာ ရွမ္း ျမန္မာ ေသြးေႏွာ သူမ်ား သည္ အင္း၀ ကို ဗဟုိျပဳၿပီး ျမန္မာ နိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း ေဒသ ကို နွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ မွ် စိုးစံခဲ့ၾကသည္။

၄င္း အ ျပင္ ရွမ္းၿမန္မာ ေသြးေႏွာ ေသာ အင္း၀ ဘုရင္ မ်ား စိုးစံ ခဲ့ၾက သည့္ ကာလ သမိုင္း တစ္ ေလွ်ာက္ တြင္ ျမန္ မာ စာေပ သည္ သိသိ သာသာ ႀကီး ထြန္းကား ဖြ႔ံ ျဖိဳး ျပီး ပင္းယ ငါးစီးရွင္ ေက်ာ္စြာ နွင့္ အင္း၀ ဒုတိယ မင္း ေခါင္ စေသာ ေရြွနန္း ရွင္ၾကီး မ်ား ကိုယ္တိုင္ ျမန္မာ စာဆိုေတာ္ႀကီး မ်ားၿဖစ္ေနသည္ ကို ေတြ႔ရွိ ရ သည္္။

ျမန္မာ ရာဇ၀င္ ေဟာင္း မ်ား တြင္ ေက်ာက္ဆည္ လယ္တြင္းနယ္ မ်ား ကို အုပ္စီး ထားမိ ၾက ေသာ အသခ္ယာ ရာဇသႀက္န္ သီဟသူ ညီေနာင္ အႀကီး အကဲ ၃ ဦးတို့ သည္ ပုဂံမင္း ေက်ာ္စြာ ကို သုတ္သင္ ရွင္းလင္းၿပီး ေနာက္ ပင္လယ္ မကၡရာျမင္စိုင္း အရပ္တို့ တြင္ မင္းျပိဳင္ ျပဳခဲ႔ ၾကသည္။ အငယ္ဆံုး သီဟသူ သည္ ေနာင္ ေတာ္ မ်ား ကို လုပ္ႀကံ ကာ ၁၃၁၂ ခုနွစ္ တြင္ ပင္းယျမိဳ ့ကို တည္ေထာင္ ျပီး လွ်င္ ၃ နွစ္ခန႔္အၾကာတြင္ ၄င္း ၏ သား ေတာ္ အငယ္ အသခ္ယာ ေစာယြန္း အား စစ္ကိုင္ျမဳ့ကို တည္ေထာင္ေပးျပီး ေနာက္ မင္းျပိဳင္ ျပဳ ေစ သည္။

သို့ ရာ တြင္ ပင္းယ ျမင္းစိုင္း မကၡရာ နွင့္ ပင္လယ္ အစ ရွိ ေသာ ျမန္မာ နိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း ေဒသ မ်ား ကို စိုးစံ လ်က္ ရွိၾက သည့္ ရွမ္းၿမန္မာ ပေဒသရာဇ္မင္း မ်ား သည္ မိမိတို့ အခ်င္းခ်င္း တိုက္ခိုက္ လ်က္ မည္ သည့္ အခါ မွ် စည္းလံုး ညီညြတ္ၿခင္း မရွိေပ။ ပင္းယ တြင္ မင္း ၆ ဆက္ စစ္ကုိင္း တြင္ မင္း ၇ ဆက္ စိုးစံ ၾက ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ ဘက္ တလြွား ရွိ ေမာရွမ္း မ်ား ၏ အႀကီး အကဲ သိုခ်ီဘြား က ပင္းယ နွင့္ စစ္ ကိုင္း ကုိ ၀င္ ေရာက္ တိုက္ ခိုက္ျပီး လူသူ အေျမာက္အမ်ား ကို က်ြန္ၿပဳ ဖမ္းဆီး ယူေဆာင္သြား သျဖင့္ ပင္း ယ နွင့္ စစ္ကိုင္း မင္း ဆက္ မ်ား ပ်က္စီး သြား ရျပီး လွ်င္ ယင္း ေဒသ တစ္၀ိုက္ တြင္ရွိၾက ေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳး အေျမာက္ အမ်ား သည္ ေတာင္ငူဘက္ သို့ ေျပာင္းေရႊ ့ထြက္ေၿပးၾကသည္။

ယင္းသို့ ျမန္မာ ရာဇ၀င္မ်ား ေရး သား ေဖာ္ျပ ခ်က္ ကို ေလ့လာ ၾကည့္ လွ်င္ ပင္းယ နွင့္ စစ္ကိုင္း မင္း ဆက္ မ်ား ပ်က္စီး သြားၾက သည့္ သကၠရာဇ္ ၁၃၆၄ ခုနွစ္ ထိ ေက်ာက္ဆည္ လယ္တြင္း နယ္ မ်ား ကို အုပ္စီး ထား ၾက ေသာ ရွမ္း ျမန္မာ ပေဒသ ရာဇ္ မင္း မ်ား နွင့္ အႀကီး အကဲ မ်ား သည္ ျမန္မာ နိုင္ငံ တစ္နိုင္ငံ လံုး ကို စည္း လံုး သိမ္း သြင္း နိုင္ဖို့ ေ၀းစြ ျမန္မာ နိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း ေဒသ တစ္၀ိုက္ ကို ပင္ စည္းလံုး သိမ္းသြင္း ျခင္း မျပဳႏိုင္ ပဲ မိမိတို့ အခ်င္းခ်င္း တိုက္ခိုက္ လုယက္ ေနၾက သည္ ကိုသာ ေတြ႔ရ သည္။

ဆက္လက္ ျပီး ျမန္မာရာဇ၀င္ မ်ား တြင္ ေမာရွမ္းမ်ား ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္သျဖင့္ စစ္ကိုင္းနွင့္ ပင္းယ မင္း ဆက္ မ်ား ပ်က္စီး သြား ေသာ အခါ ရွမ္းၿမန္မာ အႀကီးအကဲ တစ္ ဦးျဖစ္သူ သတိုးမင္းဖ်ား သည္ ေက်ာက္ ဆည္ လယ္ တြင္းနယ္ မ်ား ကို ျဖတ္သန္း စီးဆင္း သည့္ ေဇာ္ဂ်ီ စမံုျမစ္ ပန္းေလာင္းျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ငယ္ၿမစ္ ဧရာ၀တီျမစ္ တို့ ဆံု ဆည္းမိသည့္ အကြက္အကြင္း က်ေသာေဒသတြင္ အင္း၀ျမိဳ ့ကို စတင္ တည္ ေထာင္သည္။

တစ္နယ္ တစ္မင္း ျဖစ္ေန သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း ေဒသ ကို တျဖညး္ၿဖည္း စည္း လံုး သိမ္းသြင္း ကာ အင္း ၀ မင္းဆက္ ကို ထူေထာင္ျပီး ျမန္မာ နိုင္ငံ ကို စည္းလံုး သိမ္းသြင္း ဖိုႀကိုးပမ္းရာ တြင္ သတိုးမင္းဖ်ား သည္ အ ရည္း ႀကီး ရွင္ေယာင္ မ်ား အား သုတ္သင္ ပံု သူခိုးႀကီး ငတက္ျပား အား ဖမ္းဆီး ပံုနွင့္ ဓါးၿပ တစ္ဦး အား သတ္ ျဖတ္ၿပီး ေနာက္ အေလာင္း ၏ ရင္ဘတ္ေပၚ တြင္ ထမင္းစားျပပံု မ်ား ကို ျမန္မာ ရာဇ၀င္ မ်ား တြင္ ဖြ႔ဲႏြဲ႔ ေရးသား ေဖာ္ ၿပၾကသည္။
သို့ ရာ တြင္ ၿမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ဘက္ တစ္လြွား ရွိ ေမာရွမ္း မ်ား ကို ကား စည္းလံုး သိမ္းသြင္း နိုင္ျခင္း မရွိ ေသး ေခ်။ ယင္းသို့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ဘက္ တစ္ လြွား တြင္ ေမာရွမ္း မ်ား သည္ တန္ခိုး အင္အားႀကီးမား လ်က္ ၄င္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း ေဒ သ တ ၀ိုက္ တြင္ အင္း၀ ကို ဗဟုိျပဳသည့္ ရွမ္းၿမန္မာ ပေဒသရာဇ္ မင္းဆက္ သည္ တစ္စ ထက္ တစ္စ တန္ခိုး အင္ အားႀကီး မား လွ်က္ရွိ ေနၾကခ်ိန္ တြင္ ၿမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ဘက္ တစ္လြား ၊ အ ထူး သျဖင႔္ တနသ္ာရီ ကမ္းရိုး တန္း တစ္၀ိုက္ တြင္ ေတာင္ပိုင္း ယိုးဒယားရွမ္းမ်ား ၏ တန္ခိုး အာဏာ သည္ လည္း တစ္ျဖည္းၿဖည္း လြွမ္းမိုးစ ျပဳလာ သည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။က်မ္းကိုး
ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားအေၾကာင္း။ ေဒါ့ဗ္
ရွမ္းေခတ္။ ဂ်ီအီးဟာဗီ ။ပန္း။ ေဟာလ္။
အေရွ႕ေတာင္အာရွရာဇ၀င္၊ ေဟာ-၁၉၅၅
ၿမန္မာရာဇ၀င္ (ဟာေဗး ၁၉၂၅)

57 comments:

ပ်ံသန္းျခင္းရပ္၀န္း said...

အမွန္ေျပာရရင္ေတာ႕...႕ျမန္မာ႕သမိုင္းမွာ
ရွမ္းေတြဒီေလာက္အေရးပါအရာေရာက္ခဲ႕တာကို
၊အေလးမထားမိခဲ႕ဘူး။ သမိုင္းစာအုပ္ဆိုေတာ႕လည္း
ဘယ္သူ႕ကိုမွေရွ႕တန္းမတင္ဘဲ၊ေဖာ္ညႊန္းေ၀ဖန္ျခင္းမျပဳဘဲ.....ျခံဳငုံျပီးေရးရတာျဖစ္မယ္လို႕ယူဆပါတယ္။
မသက္ဇင္က..ဒီအပိုင္းေလးကို..ေပၚလြင္ေအာင္၊သမိုင္းလည္းမလြဲေအာင္ေထာက္ျပႏုိင္တာကို...
.ေလးစားမိပါတယ္...

အားေပးလ်က္..
ေႏြသူရ

Heartmuseum said...

ေက်ာက္ဆည္နားတ၀ိုက္မွာ ၿမင္စိုင္းမွာ အခုထိ ႐ွမ္းရြာေတြ ႐ွိတယ္ဗ်။ ႐ွမ္းေတာင္ဦး၊ ႐ွမ္းရြာႀကီး စတဲ့ ကုလားေက်ာင္းရြာ နားတ၀ိုက္ ၿမင္သာေတာင္ေၿခေတြမွာ ၿပန္႔က်ဲေနတုန္းပါ။ ေနေပ်ာ္စရာေကာင္းၿပီး အလွဴအတန္း ရက္ေရာႀကတယ္ဗ်။ သြားႀကည့္ၿပီးေလ့လာသင့္တဲ့ ေနရာေတြပါဗ်ာ။ ကြ်န္ေတာ္ ၁လ၊ ၂လေလာက္ ္ေနခဲ့ဖူးတယ္ဗ်။

ဟိန္းညီ said...

ဟုတ္တယ္အစ္မေရ....
ကၽြန္ေတာ္လည္းမသိခဲ့ဘူး။
ဘာလို႔ဒီသမိုင္းေတြကျမန္မာသမိုင္းမွာ
တိမ္ျမဳပ္သလိုျဖစ္ေနတာလဲမသိဘူးေနာ္။
ကၽြန္ေတာ္ကပဲမသိတာျဖစ္မွာပါေလ။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ အစ္မေရ...
ဘေလာ့ဒ္ေလးစေရးၿပီးဒီေလာကထဲေရာက္လာတာ
ကၽြန္ေတာ္အတြက္ေတာ့အက်ိဳးမ်ားတယ္။
အစ္မတို႔လိုသူေတြဆီကမသိတာေတြလြယ္လြယ္ေလးဖတ္ရေတာ့
မပင္ပန္းပဲ အသိပညာတိုးပါတယ္။
အားေပးေနတယ္ေနာ္ အစ္မ။

ခြန္း said...

အရမ္း စိတ္ဝင္စားဖို႔ ေကာင္းတဲ႔ ပို႔စ္ေလးပါ အစ္မ။ ျမန္႔မာ႔သမိုင္းမွာ စိတ္ဝင္စားစရာ အေကာင္းဆံုး ကာလ တစ္ခု လို႔ ထင္ပါတယ္။ နတ္ကိုးကြယ္တဲ႔ ေမာရွမ္း ေတြနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္ မင္ရွမ္းေတြ ရယ္လို႔ ကြဲ ျပားတယ္ ဆိုျပီး ဖိုရမ္ တစ္ခုမွာ ဖတ္ဘူးပါတယ္။ သိုဟန္ဘြားက ေမာရွမ္း ျဖစ္မယ္ ထင္ပါတယ္။ အသၤခယာ ရာဇသၾကၤန္ သီဟသူ တို႔က မင္ရွမ္း ေတြ ျဖစ္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ပုဂံေခတ္ နဲ႔ အင္းဝ ေခတ္ႀကား က သမိုင္းကို က်ေနာ္ေတာ္ေတာ္ စိတ္ဝင္စားပါတယ္။ ျမင္စိုင္း ဆိုတာေရာေပါ႔။ ဆက္ရန္ ဆိုတာေလး ေတြ႔လို႔ ေနာက္ပို႔စ္ကို က်ေနာ္ ေစာင္႔ေမွ်ာ္ေနပါတယ္။ ေဝမွ်ေပးတာ ေက်းဇူးပါ။

OWAY AUNG said...

က်ေနာ့္အေဖကရွမ္းကရင္။အေမက ဗမာ။က်ေနာ္ကေသြးေႏွာတဲ့ကျပားေပါ့ေနာ္။မသက္ဇင္

ရွင္ရဲထြတ္ said...

မသက္ဇင္ေရ ေရွ႕လာမယ့္ပို႔စ္ေတြကို စိတ္၀င္စားလာၿပီ။ ဆက္ရန္ကိုေမွ်ာ္ေနမယ္။

Steve Evergreen said...

Very informative post, I think.

Well, I believe Shan and Mon are great people in history. I have no idea why Burmese occupy shan territory these days Maybe a legacy of British. I would support Shan independence.

၀ါ၀ါခုိင္မင္း said...

မမေရ.. ဗဟုသုတအလြန္ရတဲ႔ ပို႔စ္ေကာင္းေလးဖတ္ရ
လို႔ေက်းဇူးပါ မမ ေရ.. ဆက္ရန္ေမ်ွာ္ေနမယ္ေနာ္။

Republic said...

ေက်းဇူးပါမသက္ဇင္ေရ ၊၊ ပံုမွန္အတိုင္းပါပဲ ၊၊ ဗဟုသုတ ေတြလာယူသြားပါတယ္ ၊၊ သတိရပါတယ္ဗ်ာ ၊၊ အလုပ္မ်ားလို႕ မေရာက္ျဖစ္တာပါ ၊၊
ခင္မင္ေလးစားလ်က္ပါ

Anonymous said...

အစ္မေရ မသိေသးတာေတြ ဖတ္မွတ္သြားပါတယ္ဗ်ာ
တစ္ကယ့္ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းပါတယ္
ဆက္ရန္ကို ေမွ်ာ္ေနမယ္ အစ္မေရ

လင္းဒီပ said...

အစ္မေရ..ကၽြန္ေတာ္တို႕ကို သမိုင္းနားဝင္ေအာင္ ျဖည္းျဖည္းျခင္း ေျပာေျပာျပေနတာ ေက်းဇူးပါဗ်ာ..

Dream said...

တီတီဇင္ေရ.. တကယ္ေတာ့ မက္မက္အေမက ရွမ္းမ အစစ္...
အေဖက ေတာ့ အိႏၶိယစပ္တဲ့ ကျပား... မက္မက္ တုိ႔က ေတာ့အေဖဘက္ ေသြးပါသြားတယ္။ၾကည့္လုိက္ရင္ ရွမ္းလို႔ မထင္ေတာ့ဘူး..
ဟီးဟီး.. ကုလားမနဲ႔ တူတယ္...ဘယ္ေနရာမွာပဲ ေရာက္ေရာက္ေလေနာ္..
လူေတြ ရဲ့ ေသြးဗီဇမွာ အမ်ိဳးဂုဏ္ေတာ့မေပ်ာက္ဘူးတီတီေရ... ရွမ္းေသြးေတာ့
တစ္၀က္ပါတယ္.. ဟဲဟဲ.. ရွမ္းျပည္မွာ ေန ရွမ္းေသြးပါေပမယ့္
အဲလုိ ရွမ္းလူမ်ိဳး ေတြ ရဲ့ သမိုင္းအေၾကာင္း ကိုမသိဘူး...
အခုတီတီေရးထားတာ ဖတ္လုိက္ရေတာ့
ရွမ္းလူမ်ိဳးအေၾကာင္း ေလးကို သိလုိက္ရတယ္။

ဗဟုသုတ ေတြ အမ်ားၾကီး၇တယ္တီတီဇင္ေရ..
ဒါေပမယ့္ ဖတ္လုိ႔ေကာင္းေနတုန္း မီးပ်က္သြားတယ္.. ဟြန္႔..လူဆိုးတီတီဇင္ :P :P
ဆက္ရန္တဲ့... ေမ်ာ္ေနမွာေနာ္.. ျမန္ျမန္ေလး...:) :)

လူလ said...

မဂၤလာပါ မသက္ဇင္

လာေရာက္ ဖတ္ရွဳ႔သြားပါတယ္။
ဆင္ျဖဴရွင္ ဘုရင္ သီဟသူ ဆိုတာ ဒီ သီဟသူလား၊ သူ႔ကို တစီးရွင္ သီဟသူလဲ ေခၚတာ ဖတ္ဖူးတယ္။ ေနာက္ျပီး ပင္းယ ေနာက္ဆုံးမင္း ဥဇနေျပာင္ ျပီးမွ စစ္ကိုင္းမင္း သခၤယာေစာယြန္း တဆင့္ျပီး တဆင့္လာတာလား။ ဒါမဟုတ္ ပင္းယ တစ္မင္း၊ စစ္ကိုင္း တစ္မင္း ဆိုျပီး မင္းျပဳိင္ အုပ္ခ်ဳပ္တာလား၊ အမ
စိတ္ထဲမွာ မရွင္းလင္း ျဖစ္ေနလို့ ေမးၾကည့္တာပါ။

ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ပါေစ...

ဖန္ခါးေၿမ said...

သမိုင္းအေၾကာင္းေတြ ဖတ္ရတဲ႔ အခါမွာ ေတာ္ရံုတန္ရံု လူေရးတာ ဆိုရင္ သမိုင္းေၾကာင္းေတြ ၾကားမွာ အီသြားတက္ပါတယ္ အမက သမိုင္းေၾကာင္းလဲ ခိုင္လံုေအာင္ လိုရင္းလဲ ေရာက္ေအာင္ မအီေအာင္ ပီပီ
ၿပင္ၿပင္ ေရးသားနိုင္စြမ္းရွိတာကို ေတြ႔ရပါတယ္ ေလးစားပါတယ္ အမေရ ဒီလိုအက်ိဳးၿပဳပို႔စ္ေလးမ်ားကို
ဆက္လက္ေရးသားသြားနိုင္ပါေစလို႔ ဆႏၵၿပဳပါတယ္

တားျမစ္ ထားေသာ... said...

ဗဟုသုတရတဲ့ ပိုစ့္တစ္ခု ဖတ္သြားတယ္။ ရွမ္းလူမ်ိဳးဟာ ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ အေတာ္ပါဝင္ ပက္သက္ေနတယ္လို႔ေတာ့ ခံစားမိတယ္။ အေသအခ်ာကေတာ့ မသိသေလာက္ပဲ။ ဆက္လက္ေဝမွ်မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။

ေပ်ာ္ရႊင္အဆင္ေျပပါေစခင္ဗ်ာ။

- said...

ရွမ္းျပည္မွာေမြး၊ ရွမ္းျပည္မွာေန၊ ရွမ္းျပည္မွာ ႀကီးျပင္းခဲ့ေပမယ့္ ဒီလုိ သမုိင္းေၾကာင္းရွိခဲ့တယ္ ဆုိတာကုိ အမွန္မသိတာပါ။ မသိဆုိ မွတ္တမ္း တင္ထားတာလည္း မရွိ၊ ဖတ္စရာ စာအုပ္လည္း မရွိခဲ့ေတာ့ မသိတာပါ။ ကုိးကားထားတဲ့ စာအုပ္ ကုိၾကည့္ျပန္ေတာ့လည္း ဒီကပုဂၢိဳလ္ေတြ ေရး ထားတာမဟုတ္ေတာ့ ပုိဆုိးေပါ့။ ရွမ္းစာေတြ ရွိေပမယ့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပံုျပင္ေတြ နဲ႔ ဘုရားသမုိင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ေရးထားတာေတာ့ မေတြ႔ဖူးပါဘူး။ မွ်ေ၀ေပးတဲ့ အတြက္ တကယ့္ကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊ ဆက္ရန္ကုိ ေမွ်ာ္လက္ပါ။
http://winzaw-mdy.blogspot.com

Dr. Nyan said...

စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းပါတယ္မသက္ဇင္။ ကၽြန္ေတာ့္အေဖကရွမ္းလူမ်ဳိးေပမယ့္ကၽြန္ေတာ္
ရွမ္းစကားလည္းမတတ္၊ သမုိင္းေၾကာင္းလည္းသိပ္
မသိဘူးခင္ဗ်။ ဖူးစာဆုံေတာ့လည္းဗမာမေလးနဲ႔။
ဟဲဟဲ။ ဆုိေတာ့ရွမ္းအေမြဆုိလုိ႔သမီးေလးကုိရွမ္း၀တ္
စုံေပး၀တ္ႏုိင္တာဘဲရွိပါေတာ့တယ္။

ကုိတုိး said...

အမသက္ဇင္ေရ စိတ္ဝင္စားစရာ အလြန္ေကာင္းတဲ့ပုိစ့္ေလးတစ္ပုိဒ္ပါပဲ။ သိေတာင္မသိခဲ့ဘူးရွမ္းလူမ်ဳိးေတြ ျမန္မာ့သမုိင္းမွာ ေမာင္ေလးမၾကားဘူးဘူးအမ
ပုိစ့္ေကာင္းေလးတစ္ပုိဒ္ပါ မ်ွေဝေပးတာေက်းဇူးပါပဲအမေရ။

ဇင္ေယာ္ said...

အစ္မေရ အလုပ္နဲ ့ေက်ာင္း အခ်ိန္လုေနရလို ့ စိတ္၀င္စားတဲ့ သမိုင္းအေၾကာင္းကို တကူတက မေလ့လာၿဖစ္ခဲ့တာ အေတာ္ၾကာေပါ့။ အခုလို တကူးတက အခ်ိန္ေပးၿပီး ေရးသားေပးတဲ့ အစ္မတို ့ရွိတဲ့အတြက္ အခ်ိန္က မအေအာင္ သင္ခဲ့ရတဲ့ သမိုင္းကို ၿပန္ၿပီး စပ္ဟပ္မိတာပါ။ အသစ္တင္တိုင္း လာဖတ္ၿဖစ္ေအာင္ကို ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိတာကိုေတာ့ ၀န္ခံပါရေစ။ အတိတ္သမိုင္းေၾကာင္းကို တူးေဖာ္ၿပီး သိသင့္တာေလးေတြ ေ၀ငွေပးေနတဲ့ အစ္မ ေနာက္ထပ္ဒီလို တန္ဖိုးရွိတဲ ့ပို ့စ္ေတြအမ်ားၾကီး ဆက္လက္ေရးသားႏိုင္ပါေစဗ်ာ။

MrDBA said...

အမဟာ သမိုင္းေတာ္ေတာ္ေက်တာလား ဗဟုသုတ ေတာ္ေတာ္စံုတာလား၊ အရမ္းအက်ိဳးရွိတဲ့ စာေတြပါဗ်ာ။ အားရလိုက္တာ။ တျပိဳင္ထဲ အားပါငယ္သြားတယ္။ :(

mgngal said...

အစ္မစာေတြဖတ္ရမွပဲ သိေတာ့တယ္ ။ အရင္ကတကယ္
ကို မသိခဲ့တာ ရွမ္းလူမ်ိဳးေတြ က်ယ္ျပန္ ့ခဲ့ေၾကာင္း ။
အခုလို ရွာေဖြတင္ျပေပးတာကို အထူးပဲေက်းဇူးတင္ပါတယ္
။ဆက္ရန္ကိုလည္း ေမွ်ာ္ေနပါတယ္ ။ အဆင္ေျပပါေစ
အစ္မေရ. ။ စာေကာင္းေပမြန္မ်ား ဆက္လက္ေရးသားနိုင္ပါ
ေစ။ :)

pethein said...

အစ္မ မသက္ဇင္-
သိထားသင့္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြ သိခြင့္ရတာေက်းဇူးပါ တကူတကလုိက္ရွာဖတ္ဖုိ႔မလြယ္တဲ့ ဒီေခတ္ႀကီးထဲမွာ တစ္ေစ့တစ္ေစာင္းဆုိေပမဲ့ ဗဟုသုတအတြက္ အဟာရေတြပါ ေစာင့္ေမွ်ာ္ဖတ္ပါ့မယ္။
ေလးစားလ်က္။
(ေဖသိန္း)

ဒူကဘာ said...

ဗမာ႔သမိုင္းမွာ ရွမ္းေတြ ပတ္သက္ေနတာေတာ႔ သိထားၿပီး ဒီေလာက္ ထဲထဲဝင္ဝင္ ျဖစ္ေနတာကို Point of view ျဖစ္ေအာင္ ေထာက္ျပႏိုင္လို႔ ေလးစားရပါတယ္ အမ သက္ဇင္။

အလင္းေစတမန္ said...

လာလည္ဖတ္ရႈသြားပါတယ္၊ comment ေတြမ်ားလို. ဘာေျပာရမွန္းေတာင္မသိေတာ့ပါ၊ ဆက္ရန္ကိုေမွ်ာ္ေနပါတယ္၊ သမိုင္းကိုစိတ္၀င္စားပါတယ္၊ သခင္သန္းထြန္းေျပာတာလားေတာ့မသိဘူး၊ ဘာလို.သမိုင္းသင္ရသလဲလို.ေမးေတာ့ မ,အ ေအာင္လို.တဲ့။ ခင္မင္ေလးစားလ်က္.....

တက္လူငယ္ said...

အမေရ..ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ား လႊမ္း မိုး ၾကီး စိုး ေသာ ေခတ္္ ဆုိတဲ့ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ရဖုိ႔ မလြယ္ဘူးဆုိတာသိသြားတယ္။ ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ စာကုိးက်မ္းကုိးေတြကနဲတာမွ မဟုတ္တာ။ ဒါေတြအားလုံးကုိ ဖတ္ၿပီးမွ စာဖတ္သူေခါင္းထဲ လြယ္လြယ္ဝင္ေအာင္ ေရးထားႏုိင္တာကုိက အင္မတန္ပဲ အတုယူေလးစားဖြယ္ပါပဲ။

ကြၽန္ေတာ္ေလးစားရတဲ့...
သမုိင္းဆရာမတစ္ေယာက္ပါဗ်ာ။

Phyo Evergreen said...

အစ္မေရ အခုလိုမွ်ေ၀ေပးတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္..။
ဗဟုသုတအမ်ားၾကီးရပါတယ္..။ သမိုင္းကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာထားရမွာဘဲ....။ စိတ္၀င္စား တယ္...ဆက္ရန္ကိုလည္းေမွ်ာ္ေနပါတယ္...။

အလင္းေစတမန္ said...

ဟုတ္လား မွားတဲ့အခါလည္း မွားေပမေပါ့ ဟီး

Anonymous said...

ရွမ္းေတြ ပုဂံမွာ ဘုရင္လုပ္ခဲ႔ေၾကာင္းအခုမွသိေတာ႔တယ္
ေက်းဇူးဘဲ အမေရ အခုလိုသမိုင္းေၾကာင္းေလး တင္ထားေပးတဲ႔ အတြက္ပါ
ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစဗ်ာ

thorn musem said...

မသက္....
ခုလိုပင္ပင္ပန္းပန္း ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ေပးတာကို ေက်းဇူး
တင္ပါတယ္....။
က်ေနာ့္အေမက ရွမ္းတိုင္းရင္းသူဆိုေပမယ့္ ...
ဘာမွ ကိုယ့္မ်ိဳးရိုးအေၾကာင္းကို ေသခ်ာမသိခဲ့ပါဘူး...
ကိုယ္တိုင္ကလဲ မျပည့္စံုတဲ ့ေက်ာင္းျပဌာန္း သမိုင္းကိုသာသင္ဘူးခဲ့တာပါ...။
အရင္ကစဥ္းစားဘူးတယ္...ရွမ္းအမ်ိဳးသမီး အေမက ဘာျဖစ္လို ့ေတာင္ၾကီးရွမ္းျပည္ဘက္မွာ မဟုတ္ဘဲ...ေတာင္ငူဘက္ေရာက္ေနတာလဲလို ့ပါ..။
အခုေတာ့ ေက်ာက္ဆည္ အဆက္နဲ ့ေတာင္ငူဆိုေတာ့ ဆက္စပ္လို ့ရသြားပါျပီ...ဒီအသက္အရြယ္ထိ မသိခဲ ့တဲ ့ကြင္းဆက္ကို မသက္ေၾကာင့္ သိလိုက္ရလို ့ေက်နပ္သြားသလို မသက္ကို ေက်းဇူးအမ်ားၾကိးတင္ပါတယ္။

Apprenticeship said...

မသက္ဇင္ေရ... သမိုင္ေတြေဖၚထုတ္ေပးတဲ့ အတြက္ေက်းဇူးပါ။
အင္း ရွမ္းမင္းသားက ဆက္ရန္မွာပါမွာထင္တယ္ေနာ္.. လုပ္ပါအံုး အားလံုးဖတ္လို႕ရတာေပါ့။

အလွတရား said...

ခဏခဏ
လာဖတ္တယ္ အစ္မေရ
အခ်က္ေတြေတာ့မွတ္ထားတယ္
သိပ္ေတာ့ ရုပ္လုံးမေပၚေသးဘူး
ဆက္ရန္ ရွိလုိ႔ေတာ္ေသး
ေမွ်ာ္ေနပါတယ္။

winlatt said...

သတိုးမင္းဖ်ားကို လိုခ်င္တယ္ဗ်ာ...
ျမန္မာျပည္မွာ ငတက္ျပားအႏၱရာယ္ရွင္းရေအာင္...
ေနာက္တာ...ဟဲ..ဟဲ...
ျမန္မာျပည္မွာ ရွမ္းလူမ်ဳိးေတြလႊမ္းမိုးခဲ့ပံုကို ဖတ္ခဲ့ပါတယ္...။ဗဟုသုတ စံုရပါတယ္...။
ေက်းဇူးပါ...။

thihanyein said...

ေလးစားပါတယ္အမသက္ဇင္....
ပို႔စ္တစ္ခုၿဖစ္ဖို႔ စာအုပ္ေတြအမ်ားၾကီးဖတ္ရမယ္ဆိုတာ လူတိုင္းနားလည္ၾကပါတယ္...မသိတဲ့သမိုင္းကို လူတိုင္းကို
မွ်ေ၀ေပးတာ ေကာင္းမြန္တဲ့အလုပ္ပါ...လူငယ္ေတြတိုးတက္ေစခ်င္တဲ့
ဆႏၵကိုလည္း ေလးစားပါတယ္...ဘာသာၿပန္ေတာ္တာကိုလည္းေလးစားပါတယ္
....အေၾကာင္းအရာတိုင္းကို မပ်င္းမရိေအာင္ေရးတတ္ေတြး
တတ္တဲ့ စာအေရးအသားကိုလည္းေလးစားပါတယ္...ဒါေပမယ့္....

Anonymous said...

အထက္ဗမာျပည္မွာလဲရွမ္းရြာေတြကုိ အေတာ္မ်ားမ်ား
မွေတြ့ရတာ ဒါေၾကာင့္ကုိး

မုိးညွင္းမွာေတာင္ရွမ္းစု ဆုိပီးရပ္ကြက္ေတာင္
သီးသန္ ့ရွိေလရဲ့

အစ္မေရ ဒီလုိ ဗဟုသုတေပးတဲ့ပုိ့စ္ကုိတင္ေပးလုိ့
ေက်းဇူးမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္

စာေတြမ်ားၾကီးေရးႏုိင္ပါေစ

ေလးစားလ်က္

္လမင္း

Steve Evergreen said...

Shan should have their indepence while keeping a close relationship with Myanmar. Like England and Scotland where it has got its own parliament.

ပီေက said...

တကယ္ေတာ့ လူမ်ဳိးတိုင္းဟာ ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ တစ္နည္းတစ္ဖံုဆီနဲ႔ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာကေန အေရးပါခဲ့ၾကတာခ်ည္းပါ။ ဗမာႏုိင္ငံမွ မဟုတ္ဘဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံပါ။ ဗမာလူမ်ဳိးရဲ႕ သမိုင္း တစ္ခုတည္းနဲ႔တင္ ျမန္မာ့သမိုင္းကို ေရးလို႔ မရပါဘူး။ က်ေနာ္ သမိုင္းကို သိပ္ စိတ္ဝင္စားပါတယ္။ အခုလို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ဆြဲထုတ္ျပတာ အရမ္း ေက်းဇူးတင္မိပါတယ္။ ဆက္ဖတ္ဖို႔လည္း ေမွ်ာ္ေနပါ႔မယ္။ အဲဒီလို ရွားပါး သမိုင္းစာအုပ္ေကာင္းေလးေတြ အီးဘြတ္ရွိရင္လည္း ၫႊန္ေပးပါဦး။
ေလးစားလ်က္

မုတ္ဆိုး .. said...

ေရွးျမန္မာၾကီးေတြအေၾကာင္းလည္းသိခ်င္ပါေသးတယ္။ ဆရာၾကီးစစ္ကိုင္းဦးဖိုးသင္းကေတာ့ ျမန္မာထီးနန္းအစ မင္းတုန္းျမိဳ႕ကျဖစ္ေၾကာင္းခိုင္ခိုင္မာမာေျပာခဲ့ဖူးတယ္.. ဒါေပမယ့္(ကြ်န္ေတာ္ဖတ္ဖူးသမွ်) သမိုင္းေတြထဲမွာေတာ့ မေတြ႕မိဘူး..

tazin said...

အမေရ
ရွမ္းဆိုလို ့ ကမာၻေပၚမွာ ရွမ္းလူမ်ိဳးလို ့ေခၚဆိုႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြအေၾကာင္းရယ္...ေနာက္ၿပီးဘယ္လိုကေနဘယ္လို
လူမ်ိဳးစုေတြကြဲသြားတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းေတြကို သိခ်င္ပါ
တယ္ခင္ဗ်ာ....ဆက္လက္ၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံကလည္း
ရွမ္းႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္းရွမ္းလူႀကီး တစ္ေယာက္ေျပာတာ မွတ္သားဘူးပါတယ္ ခင္ဗ်ာ..
ယခုႏွစ္အတြင္းမွာ ျမန္မာျပည္နယ္စပ္ တရုတ္ျပည္နယ္မွာ ရွမ္းလူမ်ိဳး အစည္းအေ၀းကို
ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို ့ၾကားသိရပါတယ္ ကမာၻေပၚတြင္ ရွိသမွ် ရွမ္းလူမ်ိဴးမ်ား ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ တက္ေရာက္ခဲ့တယ္..ရွမ္းလူမ်ိဳးေပါင္း သန္း 100 ရွိတယ္လို ့မွတ္သားရပါတယ္ခင္ဗ်ာ
အမ..အေနနဲ ့ဆက္လက္ၿပီးေရးသားေပးပါဦးလို ့
ေတာင္းဆိုပါရေစဗ်ာ

eain said...

မသက္ဇင္ေရ..
ခုမွေရာက္မိတဲ့အတြက္..ေနာင္တရလို႔မဆံုးပါဘူး။
blog ေလာကမွာသိပ္လည္လည္၀ယ္၀ယ္မရွိေသးေလေတာ့..ကိုယ္စြဲစြဲျမဲျမဲ ဖတ္ရမယ့္blog ေလးေတြကို..ရွာေဖြေနရတုန္းေပါ့..။အခု..ေနာက္ဆံုးတင္ထားတဲ့ပိုစ့္ကို..အရင္ဆံုးဖတ္သြားျပီး..၊ ေနာက္လဲ..အျမဲကို..လာရေတာ့မွာ..။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္..
Link..လဲလုပ္ထားခ်င္ပါတယ္.လို႔...

ေလးစားခင္မင္ျခင္းတို႔ျဖင့္..

အိျႏၵာ
http://eaindrar.blogspot.com/

puluque said...

မမေရ..ေနာက္တစ္ပိုင္းကို ေမွ်ာ္ေနပါတယ္။ သမိုင္းေၾကာင္းေတြ ဖတ္ရေတာ့ စာျပန္ေႏႊးသလိုပဲ ဗဟုသုတေတြလည္း ရပါတယ္...

Myo Oo said...

အစ္မ မသက္ဇင္
ရွမ္းသမိုင္းကို ဖတ္မွတ္သြားပါတယ္ခင္မ်ာ

saiburma said...

Hello Ma Thet Zin,
I m crazy about this site. coz when i miss my SHAN people,this remember for me.. nice.I can get so many stories from SHAN,I miss so much.This is the first time I visited in my life to this web site, Its amaizing to
read.Thanks a lot.

Sai...

Nge Naing said...

မသက္ဇင္ေရ စာေတြလာဖတ္သြားတယ္ေနာ့္ ရွမ္းညီေနာင္သံုးဦး ၿပိဳကြဲေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္စုစည္းတယ္ဆိုတာေတာ့ သံုးတန္းတုန္းကလားမသိဘူး တခါသင္ဖူးတာေတာ့ မွတ္မိပါတယ္။ သမိုင္းကို စိတ္၀င္စားေပမယ့္ အထက္တန္းေက်ာင္းမွာတုန္းက သိပၸံအတြဲက ဘာသာေတြပဲ ယူျဖစ္လို႔ သမိုင္းနဲ႔ ကင္းကြာသြားတယ္။ ေနာက္ပိုင္းေတာ့ ကိုလိုနီေခတ္နဲ႔ လြတ္လပ္ၿပီးကာလ သမိုင္းကလြဲၿပီး အရင္ကသမိုင္းေတြကို မေလ့လာျဖစ္ခဲ့ဘူး။ အခုလို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဗမာမဟုတ္တဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ့ သမိုင္းကို ေလ့လာၿပီး မွ်ေ၀ေပးတာ သိပ္ကိုေကာင္းပါတယ္ မသက္ဇင္။ တျခားတိုင္းရင္းသားေတြအေၾကာင္းလည္း လ်ဥ္းသင့္ရင္သင့္သလို ေလ့လာၿပီး တင္ျပႏိုင္ရင္ ပိုေကာင္းလိမ့္မယ္။ အားေပးေနပါတယ္။

Anonymous said...

မသက္ဇင္ေရ... ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ေတြ အင္မတန္ေကာင္းတယ္ဗ်ာ... သစ္လြင္ေနတဲ့ သမိုင္းတစ္ခုလုိပါပဲ .. အခုမွ ျပည့္စံုစြာသိရတယ္... တန္ဖိုးရွိတဲ့စာေပေတြကို ေရးတတ္တဲ့..မသက္ဇင္ကို ေလးစားလွ်က္ဗ်ာ........

Than Kyaw Htay said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Vigor said...

Very interesting post, love it.

naingoo said...

၇ွမ္းျပည္နယ္ကနွီးဘု၇ားသမိုင္းနဲဓါတ္ပုံေတြလိုခ်င္ပါတယ္..ေက်းဇူးေနာ္( http://konaingoo.blogspot.com/ )

Win Zin Min Raja said...

Please also visit the following blog.
http://wunzinminraja.blogspot.sg/

mokkham mokkham said...

သွ်မ္းအေၾကာင္းေတြစိတ္ဝင္စားရင္ http://shannilay.blogspot.com/မွာဖတ္ပါခင္ဗ်ာ ေဖ့ဘုတ္မွာကြ်န္ေတာ့္အေကာင့္ mokkham sai ကိုအက္ၿပီးသိလိုတာေမးႏိုင္ပါတယ္

mokkham mokkham said...

သွ်မ္းအေၾကာင္းေတြစိတ္ဝင္စားရင္ http://shannilay.blogspot.com/မွာဖတ္ပါခင္ဗ်ာ ေဖ့ဘုတ္မွာကြ်န္ေတာ့္အေကာင့္ mokkham sai ကိုအက္ၿပီးသိလိုတာေမးႏိုင္ပါတယ္

mokkham mokkham said...

သွ်မ္းအေၾကာင္းေတြစိတ္ဝင္စားရင္ http://shannilay.blogspot.com/မွာဖတ္ပါခင္ဗ်ာ ေဖ့ဘုတ္မွာကြ်န္ေတာ့္အေကာင့္ mokkham sai ကိုအက္ၿပီးသိလိုတာေမးႏိုင္ပါတယ္

mokkham mokkham said...

ေမာသွ်မ္းေတြနတ္မကိုးကြယ္ပါဘူးခင္ဗ်ာ ေမာသွ်မ္းေတြဗုဒၶဘာသာျဖစ္တာအခုႏွစ္ေပါင္း၂၁၀၉ခုရွိပါၿပီသွ်မ္းအေၾကာင္းေတြစိတ္ဝင္စားရင္ http://shannilay.blogspot.com/မွာဖတ္ပါခင္ဗ်ာ ေဖ့ဘုတ္မွာကြ်န္ေတာ့္အေကာင့္ mokkham sai ကိုအက္ၿပီးသိလိုတာေမးႏိုင္ပါတယ္

mokkham mokkham said...

သွ်မ္းအေၾကာင္းေတြစိတ္ဝင္စားရင္ http://shannilay.blogspot.com/မွာဖတ္ပါခင္ဗ်ာ ေဖ့ဘုတ္မွာကြ်န္ေတာ့္အေကာင့္ mokkham sai ကိုအက္ၿပီးသိလိုတာေမးႏိုင္ပါတယ္

mokkham mokkham said...

သွ်မ္းအေၾကာင္းေတြစိတ္ဝင္စားရင္ http://shannilay.blogspot.com/မွာဖတ္ပါခင္ဗ်ာ ေဖ့ဘုတ္မွာကြ်န္ေတာ့္အေကာင့္ mokkham sai ကိုအက္ၿပီးသိလိုတာေမးႏိုင္ပါတယ္

mokkham mokkham said...

သွ်မ္းအေၾကာင္းေတြစိတ္ဝင္စားရင္ http://shannilay.blogspot.com/မွာဖတ္ပါခင္ဗ်ာ ေဖ့ဘုတ္မွာကြ်န္ေတာ့္အေကာင့္ mokkham sai ကိုအက္ၿပီးသိလိုတာေမးႏိုင္ပါတယ္

mokkham mokkham said...

သွ်မ္းအေၾကာင္းေတြစိတ္ဝင္စားရင္ http://shannilay.blogspot.com/မွာဖတ္ပါခင္ဗ်ာ ေဖ့ဘုတ္မွာကြ်န္ေတာ့္အေကာင့္ mokkham sai ကိုအက္ၿပီးသိလိုတာေမးႏိုင္ပါတယ္

mokkham mokkham said...

သွ်မ္းအေၾကာင္းေတြစိတ္ဝင္စားရင္ http://shannilay.blogspot.com/မွာဖတ္ပါခင္ဗ်ာ ေဖ့ဘုတ္မွာကြ်န္ေတာ့္အေကာင့္ mokkham sai ကိုအက္ၿပီးသိလိုတာေမးႏိုင္ပါတယ္