Tuesday, November 4, 2008

နိုင္ငံတကာ အေျခအေန ( ရုရွား )


၁၉၁၇ ခုနွစ္ မဟာေအာက္တိုဘာ ဆိုရွယ္လစ္ ေတာ္လွန္ေရးႀကီး ေအာင္ပြဲခံၿပီးခဲ့သည္႔ အခ်ိန္မွ စျပီး အုတ္ ျမစ္ ခ် တည္ေဆာက္လာခဲ့ သည့္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံ သည္ ၇၅ နွစ္နီးပါးမွ် စစ္ေရး နိုင္ငံေရး စီးပြားေရး အင္အား ႀကီး မားလွေသာ ကမၻာ့ နိုင္ငံႀကီး တနိုင္ငံအျဖစ္ ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္ခဲ့သည္။
အေမရိကန္္နယ္ခ်ဲ႔ စနစ္ နွင္႔ ကိုလိုနီ စ နစ္ဆန့္က်င္ ေသာ ကမၻာ့ နိုင္ငံငယ္ေလးမ်ား ၏ အားကိုး အားထားျပဳရာ လည္းျဖစ္ခဲ႔သည္။ အာရွတိုက္ မွ ကိုး ရီးယား ၊ ဗီယက္နမ္ ၊ ေလာ ၊ ကေမၻာဒီးယား နိုင္ငံ မ်ား အာဖရိက မွ ကြန္ဂို ၊ အင္ဂိုလာ ၊ မိုဇမ္းဘစ္ ၊ တန္ဇန္နီးယား ၊ ဇမ္ဘီယာနိုင္ငံမ်ား အာရပ္ကမၻာ မွ အီဂ်စ္ ၊ ဆီးရီးယား ၊ အီရတ္ ၊ ယီမင္ ၊ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား နွင္႔ အာရာဖတ္ ၏ ပီအယ္အိုအဖြဲ႔မ်ား လက္တင္အေမရိကား မွ က်ဴးဘား ၊ ခ်ီလီ ၊ ဂရင္နာဒါ နိုင္ငံမ်ားႏွင္႔ အေရွ႔ ဥေရာပ နိုင္ငံမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေမာ္စကိုျမိဳ႔ေတာ္ သို့ ဝင္ထြက္သြားလာ ကာ ေငြေၾကး လက္နက္ အကူအညီမ်ား ေတာင္း ခံရယူခဲ့ ၾကသည္။

ဆိုရွယ္လစ္ စီးပြားေရး မူဝါဒ အရ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွန္သမွ် ကို လံုးဝခြင္႔မျပဳပဲ ကုန္ထုတ္ စြမ္း အားစု မ်ား နွင္႔ ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳ အားလံုး ကို နိုင္ငံပိုင္အျဖစ္သိမ္းယူကာ ဗဟိုမွ ခ်ဳပ္ကိုင္သည္႔ စီးပြားေရးစနစ္ ကို က်င္႔ သံုးလာခဲ့ ရာ တပါတီ စနစ္၏ ႀကီးမားလွေသာ ခ်ိဳ႔ယြင္းမွဳမ်ားႏွင္႔ ညံ့ဖ်င္းလွသည္႔ စီမံ ခန့္ခြဲမွဳ မ်ားေၾကာင္႔ ျပည္ သူပိုင္ စက္ရံု အလုပ္ရံုမ်ားႏွင္႔ နိုင္ငံပိုင္ သိုေလွာင္ျဖန္႔ျဖဴးေရး ဌာန အားလံုးတို့ မွာ ဖရိုဖရဲျဖစ္ကာ တ ျဖည္း ျဖည္း လံုးပါးပါး သြားခဲ႔ရသည္။

စီးပြားေရး ခ်ြတ္ၿခံဳ က် မွဳ ကို ျပန္လည္ အဖတ္ ဆယ္ နိုင္ ရန္ အတြက္ ဗဟို မွ ခ်ဳပ္ကိုင္သည္႔ စီးပြားေရးစနစ္ ကို ပုဂၢလိ က စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ခြင္႔မ်ား အပါအဝင္ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ ရန္ ေဂၚဘာေခ်ာဗ္႔ ၏ ပယ္ ရယ္စ္ ထရိြဳက္္ကာ ေခၚ ျပန္လည္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး မူဝါဒ နွင္႔ ပြင္႔လင္း လြတ္လပ္ ရန္ ေျပာဆို နိုင္ရန္ အ တြက္ ( ဂလပ္စေနာ့ဝါဒ ) ကို က်င္႔သံုး ရန္ လွံဳ႔ေဆာ္ လွဳပ္ရွားမွဳ အေပၚ စနစ္ေဟာင္း ကို အရိုးစြဲေနသူ ကြန္ ျမဴနစ္ ပါတီ အတြင္း မွ အယူသီးဝါဒ သမား မ်ား ရုရွားျပည္သူလူထု တြင္း မွ ေရွးေဟာင္း အယူ အဆ ျပင္း ထန္ သူ မ်ား ၏ ခုခံ ဆန့္ က်င္မွဳ မ်ား ေၾကာင့္ေဂၚဘာေခ်ာ႔ဗ္ ၏ ျပန္လည္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္း စဥ္မ်ား က စင့္ကလ်ားျဖစ္ ကာ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္း မ်ား အႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္ပြားလာၿပီး ေနာက္ဆံုး ၁၉၉၁ ခုနွစ္ၾသဂုတ္လတြင္ သ မ တ ေဂၚဘာေခ်ာ႔ဗ္ အား ျဖဳတ္ခ် ၍ အာဏာသိမ္းရန္ ႀကိ်ဳပမ္းမွဳႀကီး ေပၚ ေပါက္ လာသည္ အထိ ျဖစ္ခဲ႔သည္ ေဂၚဘာေခ်ာ႔ဗ္ ကိုယ္တိုင္လည္း နိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္မွနဳတ္ထြက္ေပးခဲ႔ရသည္။

၁၉၉၁ ခုနွစ္ ၾသ ဂုတ္လ ၁၉ ရက္ ေန့ က ေဂၚဘာေခ်ာ႔ဗ္ ထံမွ အာဏာ သိမ္း ရန္ ေမာ္စကိုျမိဳ႔ တြင္း သို့ အ လံုး အ ရင္း ျဖင္႔ ဝင္ေရာက္ လာၾက သည့္ ေကဂ်ီဘီ အထူး တပ္ဖြဲ႔ မ်ား နွင္႔ သံခ်ပ္ကာ ကား တပ္ မ်ား အား လံုး ကို ေမာ္စကို ျမိဳ႔ တြင္း မွ ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာ သြားၾက ရန္ ေဘာရစၥယဲ့ဆင္သည္ သံခ်ပ္ကာ ကားတစီးေပၚ သို့တက္ ၍ ရဲရဲ ေတာက္ မိန့္ခြန္း ေျပာ ၾကား ကာ ျပတ္ျပတ္သားသား အမိန့္ေပးခဲ့သည္။

ေဘာရစၥယဲ့ဆင္သည္ ရုရွားသမတ နိုင္ငံ ၏ ပထမဆံုး ေသာ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ လူထု ၏ အ ၾကီး အ က်ယ္ ေထာက္ခံမွဳ ရရွိ ကာ ရုရွားသမတ နိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ သမတ ျဖစ္လာ ခဲ့သည္။

ျပိဳကြဲ ပ်က္စီးသြားခဲ႔ၿပီျဖစ္သည္႔ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုႀကီး ကို ျပန္လည္ စုစည္း တည္ေဆာက္ ရန္ အတြက္ ယဲ့ဆင္သည္ ၁၉၉၂ ခုနွစ္-ဇန္နဝါရီလ ပထမပတ္ အတြင္း မွာပင္ ဘိုင္လိုရုရွားသမတ နိုင္ငံ မင့္စ္ခ္ျမိဳ႔ေတာ္ တြင္ ယခင္ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တြင္ ပါဝင္ခဲ႔ၾကသည္႔ သမတ နိုင္ငံ ၁၁ နိုင္ငံမွ သမတမ်ား နွင္႔ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ မ်ား ကို ေခၚယူ ေတြ႔ဆံု ၍ အၾကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးကာ ( လြတ္လပ္ေသာ ဓနသဟာယ နိုင္ငံ မ်ား အဖြဲ႔ ) ကို ဖြဲ႔ စည္းတည္ေထာင္လိုက္သည္။

ကမၻာၾကီး ၏ ေျခာက္ပံု တစ္ပံု မွ် က်ယ္ဝန္းႀကီးမား ၍ ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ဆယ္ပံုတစ္ပံုမွ် ေန ထိုင္ လ်က္ရွိၾက ေသာ ဆိုဗီယက္ယူနီယံ နိုင္ငံၾကီးျပိဳကြဲၿပီးသည္႔ တိုင္ မဟာဗ်ဴဟာ ညူကလီးယား လက္နက္ၾကီး မ်ား အင္ အားႀကီး မား လွသည္႔ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား အံ့မခန္းတိုးတက္လ်က္ရွိသည္႔ သိပံပညာရပ္မ်ား စစ္ေအးတိုက္ပြဲကို အ ေၾကာင္းျပဳ၍ နွစ္စဥ္တိုးခ်ဲ႔ ဖြဲ႔စည္းလာခဲ႔ၾကသည္႔ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ တပ္သားဦးေရ သံုးသန္း ခုနွစ္သိန္း တိုက္ေလယာဥ္ အစင္းေပါင္း တစ္ေသာင္း သံခ်ပ္ကာကား ငါးေသာင္းေျခာက္ေထာင္ ေျမျပင္ႏွင္႔ ေလယာဥ္ပစ္ အေျမာက္ လက္နက္ ကိုးေသာင္း စစ္သေဘာ အစင္းေရ ရွစ္ရာတိတိ ရွိေနခဲ႔သည္။
အေရအတြက္ မ်ားျပား သည့္ စစ္ဝန္ေဆာင္စားရိတ္မ်ား အား ဓန သဟာယ အဖြဲ႔ က စုေပါင္း ၍ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ မွဳျဖင္႔ တာဝန္ယူသြား ရန္သမတ ယဲ့ ဆင္က အၾကံျပဳ တင္ျပခဲ႔ေသာ္လည္း ယူကရိန္း ၊ ေမာ္လေဒးဗီယား နွင္႔ အဇာဘိုင္ဂ်န္ႏိုင္ငံတို႔က မိမိတို့ နိုင္ငံမ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္သီးျခား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းရန္ စီစဥ္ထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယဲ့ဆင္၏ အၾကံျပဳခ်က္အား ကန့္ကြက္ ပယ္ခ်ခဲ႔သည္။

ေနာက္ဆံုး ယဲ့ဆင္ သည္ ဓနသဟာယ နိုင္ငံမ်ား အားလံုး ေက်နပ္ေစရန္ အတြက္ မိမိတို့ နိုင္ငံမွ ျပဌာန္း ထား သည့္ တရားဥပေဒ အရ မိမိတို့တစ္နိုင္ငံျခင္း တပ္မေတာ္ မ်ားထူေထာင္ႏိုင္ခြင္႔ ရွိေၾကာင္း အသိ အမွတ္ျပဳခဲ႔ ရ သည္။ က်န္ ဓနသဟာယ အဖြဲ႔ဝင္ ရွစ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ ရုရွားႏိုင္ငံ၏ ကြပ္ကဲမွဳျဖင္႔ ဖြဲ႔စည္းထားသည္႔ ဓနသဟာယ စစ္ဦးစီးမွဳ တခုတည္း ၏ အမိန့္ ကိုနာခံရန္ သေဘာတူခဲ့ ၾကသည္။

ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံတနိုင္ငံ ကို တည္ေထာင္ေနရသည့္ ယဲ့ဆင္သည္ ျပည္တြင္း အတိုက္အခံမ်ား၏ အံုၾကြ ဆန့္က်င္ မွဳ ကို အလူး အလဲ ခံခဲ့ရသည္။ ယဲ့ဆင္သည္ စစ္တပ္ မွ အာဏာသိမ္းပြဲ ကို ျဖိဳခြင္းခဲ႔ၿပီး ေနာက္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ အားလံုး ကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ခဲ႔ၿပီး ပါတီ အေဆာက္အအံု နွင္႔ ရန္ပံုေငြမ်ား ကို ျပည္သူပိုင္ အျဖစ္ သိမ္းခဲ့သည္။ ယဲ့ဆင္ သည္ ပူတင္ အား ေမာ္စကို သို့ ေခၚၿပီး တာဝန္အဆင့္ဆင့္ေပးကာ ေနာက္ဆံုး သူ့ရာထူး ဆက္ခံရန္ တင္ ေျမွာက္ လိုက္သည္။

သမတပူတင္သည္ ရုရွားျပည္သူလူထု ၏ ေထာက္ခံ မွဳ ၇၀ ရာခိုနွဳန္း ေက်ာ္ရွိၿပီး သမတ သက္တန္း၈ နွစ္ အ တြင္း သူ ၏ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မွဳ မ်ားအား ၂၀၀၈ နွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္ေန့ က ကရင္မလင္ တြင္ ေနာက္ဆံုး သ တင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္သြားခဲ႔ဲၿပီး ပူတင္္ စိတ္ၾကိက္ ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ႔သည္႔ ယခု ရုရွား သမတ ဒီမီထရီ မက္ ဒက္ ဖ္ သည္ သမတ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ အျပတ္အသတ္ အနိုင္ရသြားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

35 comments:

Than Kyaw Htay said...

အစ္မ မသက္ဇင္ခင္မ်ား
ႏိုင္ငံတကာ အေျခအေန ရုရွားကို လာဖတ္ပါတယ္--
ဗဟုသုတေတြ ရရွိလို႔ အစ္မ ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခင္မ်ား။
အစ္မ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္ပါေစ။

My Wonderful Moral Thoughts said...

မသက္ဇင္က ႏိုင္ငံတကာ အေျခအေနေတြ ေတာ္ေတာ္ ေလ႔လာထားတာပဲ။

ေတာ္ရုံလူ ဒီလုိမ်ဳိး မေရးႏုိင္ဘူး။

ႏိုင္ငံတကာ အေျခအေနကုိ စိတ္မဝင္စားဘူး၊ မေလ႔လာထားဘူး၊ အခ်ိန္ေပး စာမဖတ္ထားဘူးဆုိ ဒီလုိ ေရးလုိ႔မရဘူး။

ေလးစားပါတယ္။
SMNTL

၀ါ၀ါခုိင္မင္း said...

မမ ေရ..၀ါ၀ါ က နိုင္ငံေရးေတြ သိတ္မဖတ္ျဖစ္ဖူးေလ..
အခု မမ ေရးထားတာကို ေသျခာဖတ္သြားတယ္ေနာ္။
ဖတ္လို႔ေကာင္းလိုက္တာ။ း) ေက်းဇူး မမ ။

ကုိတုိး said...

အစ္မ သက္ဇင္လာလည္သြားတယ္ေနာ္ နုိင္ငံေရးေတြ သိပ္မဖတ္ျဖစ္ေတာ့ အခုအမသက္ဇင္ေရးမွာပဲ ေသခ်ာဖတ္ျဖစ္ေတာ့တယ္အမေရ။ ဗဟုသုတလည္းရတယ္ အမေရ အခုလုိျဖန္႕ေဝေပးတဲ့အမ သက္ဇင္ကုိလည္း ေက်းဇူးပါပဲ အမေရ............

ေခါင္ေခါင္ said...

မမ မသက္ဇင္က ေတာ္ေတာ္ေလ့လာထားတာပဲ
ေလးစားပါတယ္ မမ ရယ္...
အခုလုိ မွ်ေ၀ေပးလုိ႕ လဲေက်းဇူးပါပဲ ေနာ္ မမ

thihanyein said...

အခုလိုေ၀မွ်ေပးတာေက်းဇဴးပါပဲအမသက္ဇင္
ရႊင္လန္းခ်မ္းေၿမ့ပါေစခင္ဗ်ာ

ဖန္ခါးေၿမ said...

ေသေသခ်ာခ်ာေလး ဖတ္သြားပါတယ္ အမေရ
ေနာက္တစ္ဆက္မွာ ပူတင္ပဲ သမၼတ ၿပန္ၿဖစ္မယ္လို႔ ေၿပာၾကတယ္ နိုင္ငံေရး လွည္႔ကြက္တစ္ခုအေနနဲ႔ အကြက္ ေရြ႔လိုက္တာ ထင္တယ္ဗ် ေတာ္ေတာ္ေလး ၿပည္႔ၿပည္႔စံုစံု
ေရးထားတာ ေတြ႔ရလို႔ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ အမေရ........
အမေၿပာထားတဲ႔ ေမာ္လေဒးဗီယား ဆိုတာ
ေမာ္လဒိုက္ နိုင္ငံကိုေၿပာတာလား မသိဘူးေနာ္
ေလးစာခင္မင္စြာၿဖင္႔

winlatt said...

ယခုလက္ရွိသမတ သည္ ပူတင္၏၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့ျပီး ပူတင္က သမတ တင္ေျမွာက္ကာ ယခု ပူတင္ ကပင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္တာ၀န္ ဆက္ယူသည္ဟု သိရပါသည္..ဘယ္လိုၾကီးပါလိမ့္မလဲလို႔ ေတြးမိပါသည္..။ ပူတင္သည္ အာဏာရွင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေနျပီး သမတ သက္တမ္းကုန္သြား၍ သူ႔ငယ္ႏိုင္ကို သမတ တင္ေျမွာက္ျပီး အာဏာကုိ ေနာက္ကြယ္က ၾကိဳးကိုင္ ေနတုန္းဘဲဟူ၍ လည္း ေျပာဆိုေနၾကျပန္ပါသည္..။
ပူတင္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ရုရွ ႏိုင္ငံေရးသည္ ယဲ႔ဆင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္၊ ေျပာင္းလဲပစ္ခဲ့သည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ဦးမတည္သည္မွာ အေသအခ်ာဟု ေျပာေနၾကပါသည္..ဟုတ္လားဆရာမေရ...
(ဒီတပတ္ရုရွကို ဖတ္ရတာလဲ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ)

pethein said...

အစ္မ မသက္ဇင္ေရ-
ႏုိင္ငံတကာဗဟုသုတေတြ မွ်ေ၀ေပးလုိ႔ မသိတာေလးေတြ သိခြင့္ရတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးေနာ္ စိတ္ခ်မ္းသာ ကုိယ္က်န္းစြာနဲ႔ စာေပဗဟုသုတမွ်ေ၀ႏုိင္ပါေစ။

mgngal said...

အမ်ားအျပားကို ေလလာထားတာပဲ အစ္မက ။ ေက်းဇူးတင္
ပါတယ္ဗ်ာ အခုလို မွ်ေ၀ေပးတဲ့ အတြက္ပါ ။ ေနာင္လည္း
စာေကာင္းေပမြန္မ်ား ဆက္လက္ ဖတ္ရွဳခ်င္ပါတယ္ ။
ခင္မင္ေလးစားလ်က္
ေမာင္ငယ္ ။

အလွတရား said...

ရုရွားလူမ်ိဳးေတြကလည္း
ေရွးဆန္တယ္လုိ႔ ယူဆရတယ္ အစ္မေရ
ေရႊထီးေဆာင္းခဲ့ရတဲ့ ကာလကို
တသသ ျဖစ္ေနတုန္း လုိ႔ ယူဆစရာမ်ားရွိသလားပဲ။
ပူတင္ကေတာ့
ဘယ္လုိလုပ္လုပ္ လူၾကဳိက္မ်ားခဲ့တယ္(မ်ားေနတုန္းနဲ႔တူပါတယ္)
ေခ်ခ်င္းညွာကိစၥကလည္း
တစ္ေၾကာင္းျဖစ္မယ္ထင္တယ္။

အမွားပါရင္ခြင့္လႊတ္ပါခင္ဗ်ာ။

ဒူကဘာ said...

ရုစကီးေတြ အေၾကာင္းတေစ႔တေစာင္း ဖတ္ရတာ ေက်းဂ်ဴးကဘာပါ အမ....ေရ!

puluque said...

မမေရ.. ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္မွတ္သြားပါတယ္.မမေရ.. က်ေတာ္ က ရွရွားအေၾကာင္း ဒီထက္မက ေမ်ွာ္လင့္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ ပူတင္သမၼတျဖစ္လာပုံ။ ေဂါဘာေခ်ာ့ အေၾကာင္း၊ ေနာက္ ေဘာရစ္ယဲဆင္တို႔ လုပ္ေဆာင္ပုံ ေနာက္ ႏူကိစၥ ၊စစ္ေအးတိုက္ပြဲ၊ စတာေတြကို ေပါ့။ က်ေတာ္တိို႔ ကသိပ္မသိေတာ့ မမတို႔ေရး တာကို ေစာင့္ေမ်ွာ္ေနတာပါ။ မမအဆင္ေျပရင္ ထပ္ေရးေပးေစခ်င္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ မမကို ဆရာလုပ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ က်ေတာ္ သိခ်င္တာေလးေတြကို ေတာင္းဆုိတာပါမမ။

Dream said...

တီတီကေတာ္ေတာ္ေလး ဗဟုတုသ ျပည့္စံုတာပဲေနာ္..
ႏုိင္ငံတကာ အေၾကာင္းေတြကိုလည္း ေတာ္ေတာ္ေလ့လာ
ထားတယ္.. အားက်တယ္ တီတီဇင္ေရ... မက္မက္
မသိတာေတြ အားလံုးကိုေသေသခ်ာခ်ာဖတ္သြားတယ္

မက္မက္ကေလ ရုရွားေတြရဲ့ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ကိုေတာ့
ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ ခ်ီးက်ဴးတယ္... အဲဒီမိ်ဳးခ်စ္စိတ္
ဓာတ္ကိုေတာ့ေတာ္ေတာ္ေလးကို ေလးစားတယ္...

လင္းဒီပ said...

ရုရွားက လည္း တမ်ိဳးတစ္ဘာသာ..ဘာျဖစ္ျဖစ္ ေလ့လာခြင့္ရတာေက်းဇူးပါ...

Republic said...

စိတ္၀င္စား ဖို႕ေကာင္းတယ္ဗ်ာ ၊၊ မသက္ဇင္ ခုလို အေသးစိတ္ေရးျပထားတာေလး ကိုၾကိဳက္တယ္ ၊၊ေက်းဇူးပါဗ်ာ ၊၊

ခင္မင္ေလးစားလ်က္

ခြန္း said...

ေအာက္တိုဘာ ေတာ္လွန္ေရးရဲ႔ ေနာက္ပိုင္းမွာ ရုရွားေတြ အတြက္ အေရးႀကီး အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခု ရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ႔ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ပါ။ သူ႔တို႔ ရင္ထဲအသဲထဲမွာ ဒီေန႔ အထိ မေမ႔နိုင္ေသးတဲ႔ အျဖစ္ပါ။ ေအာင္ပြဲခံတဲ႔ေန႔မွာ မ်က္ရည္ေတြ ကိုယ္စီ ဝဲေနႀကတာကို ေတြ႔လို႔ ေမးႀကည္႔ေတာ႔ ဒီေအာင္ပြဲ အတြက္ သူတို႔ ေပးခဲ႔ရတာ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာရဲ႔ အသက္ေတြပါတဲ႔။ တကယ္ပဲ ဒုတိယကမၻာစစ္မွာ ေသခဲ႔တဲ႔ အဓိက လူဦးေရက ရုရွားေတြပါ။ အေရွ႔အေနာက္ ကမၻာတစ္ျခမ္းေလာက္ ရွည္လွ်ားတဲ႔ သူတို႔ နိုင္ငံႀကီး ဘယ္လို တည္ေထာင္ခဲ႔လဲဆိုတာ က်ေနာ္အရမ္း စိတ္ဝင္စားပါတယ္။ ျဖစ္နိုင္ရင္ ရုရွားအေႀကာင္း ထပ္ျပီး ေရးေပးပါ႔လား။ အခု ေဝမွ်ခဲ႔တာေတြ အတြက္လည္း ေက်းဇူးပါဗ်ာ။

ဇင္ေယာ္ said...

အစ္မေရ တခ်ိန္က အင္အားၾကီးတစ္ႏိုင္ငံၿဖစ္ခဲ့တဲ ့ ဆိုဗီယက္ၿပည္ေထာင္စုမွာ အခရာလို ့ဆိုႏိုင္ေလာက္တဲ့ ရုရွားအေၾကာင္းကို ေသေသခ်ာခ်ာေရးသားထားတာ ေတာ္ေတာ့္ကို ဖတ္လို ့ေကာင္းပါတယ္။ ေရးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေလ့လာအားေကာင္းလြန္းတဲ့ အစ္မကို ေလးစားအားက်မိပါတယ္။

Heartmuseum said...

အမေရ... ယဲ့လ္ဆင္က ပူတင္ကို သူနဲ႔သူ႔မိသားစု ရပိုင္ခြင့္ေတြ တရား၀င္ဇြတ္ေတာင္းၿပီး ရေအာင္လုပ္လုပ္၊
ၿပီးမွ အာဏာလႊဲတာ ေလးပါ ထည့္ေရးပါလားအမေရ။ အဲဒါလဲ သမိုင္းပဲေလ။ ရု႐ွားနဲ႔ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒဟာ ေႀကာက္စရာေကာင္းေအာင္ တြဲေနတာေလး ေပၚေအာင္ေရးႏိူင္တာ ေလးေကာင္းတယ္ဗ်ာ။

Anonymous said...

မဂၤလာပါ မသက္ဇင္

ေနာက္မွ ေရာက္လာျပီး ကြန္မင္း မေပးျဖစ္တာ ခြင့္လြတ္ပါ။
ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု ရွရွား အေၾကာင္း တင္ျပတာ အလြန္ေကာင္းပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္ျပည့္စုံတယ္ ဆိုရမွာပဲ၊ ဒါေဗမဲ့ ရွရွား ႏိုင္ငံေရးမွာ ဇာဘုရင္လည္း အေရးပါသလို လီနင္ စတာလင္ တို႔လည္း အဓိက အခန္းက႑မွာ ရွိေနေသးတယ္။ အမ မရွဳိထားနဲ့ေလ စုံစုံလင္လင္ မွတ္သားရေအာင္ ဆက္လက္ အားထုတ္ေပးပါလား ခင္ဗ်ား။

ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ပါေစ...

တားျမစ္ ထားေသာ... said...

အၾကီး မသက္ဇင္ေရ
ႏွစ္ၾကိမ္ေျမာက္က်မွပဲ ကြန္မန္႔ေရးျဖစ္ပါတယ္။ သူမ်ားေတြရဲ႕ ကြန္မန္႔လည္း ဖတ္ရေအာင္ဆိုျပီး ေနာက္မွေရးတာပါ။ ေဆာင္းပါးေကာင္းေလးပါ။ ရုရွအေၾကာင္းေျပာမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အေတာ္စိတ္ဝင္စားစရာေတြနဲ႔ အင္အားၾကီးႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္လို႔ အမ်ားၾကီးေနမွာပါ။ ေသခ်ာေလ့လာျပီး ျပန္ေဝမွ်တာ ေက်းဇူးပါခင္ဗ်ာ။

ဆက္လက္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။

ေပ်ာ္ရႊင္အဆင္ေျပပါေစ။
သုခမိန္(E-Journal)

Anonymous said...

အစ္မေရ ရုရွားအေၾကာင္းေရးထားတာ

စိတ္၀င္စားဖုိ့ ေကာင္းပါတယ္

တကယ္ေတာ့ ရုရွားေတြက ေတာ္ေတာ္ေလး

ခြက်တဲ့လူမ်ိဳးေတြ..မီးခုလုပ္ေတြ.တံခါးေတြဖြင့္

ကအစ ေျပာင္းျပန္ေတြဗ်ာ

ဘယ္လုိေျပာရမွလဲ..ႏုိင္ငံခ်စ္စိတ္ေတာ့

ဒီေကာင္ေတြလူမ်ိဳးေတြက ၾကီးသဗ်ာ..

ပုိ့စ္ေကာင္းေလးဖတ္ရလုို ့အမကုိေက်းဇူးေနာ္

ေလးစားခင္မင္လ်က္

Anonymous said...

အစ္မေရးတာေတြကေတာ့ အကုန္လံုးကို ဖတ္ျပီး သိမ္းထားေနရတယ္ .. တစ္ကယ္ေကာင္းတယ္ အစ္မေရ ...

Anonymous said...

အစ္မ စာလာဖတ္တယ္...
ေက်းဇူးတင္တယ္ေနာ္ ဗဟုသုတေတြအတြက္...

Myo Oo said...

အစ္မခင္မ်ာ
ႏိုင္ငံတကာ ရုရွားလာဖတ္ပါတယ္
က်ြန္ေတာ္တို႔မသိရတာေတြ-ေဝငွေပးလို့ေက်းဇူးပါအစ္မ
အစ္မက်န္းမာပါေစ

ဟိန္းညီ said...

ႏိုင္ငံတကာအေျခအေနေတြေလ့လာခ်င္ေနတဲ့
ေမာင္ေလးအတြက္ေတာ့အစ္မပို႔စ္ေတြက
အမ်ားႀကီးစိတ္၀င္စားစရာေကာင္းေနတယ္အစ္မေရ...
ထပ္ၿပီးေစာင့္ဖတ္ေနပါတယ္ေနာ္

အလင္းေစတမန္ said...

bloggerမွတ္ခ်က္ေတြစံုလို. ဘာေျပာရမလဲေတာင္ မသိေတာ့ဘူး

Apprenticeship said...

ႀကိဳးကိုင္ ဒီမိုကေရစီေပါ့ေနာ္...

thorn musem said...

မသက္ဇင္..
ေစတနာနဲ ့အားထုတ္မႈကို အရမ္းေလးစားပါတယ္ဗ်ာ...
သမီးကို မသက္ ဘေလာ့ဂ္ျပေပးလိုက္ေတာ့..
သမီးေတာ္ေတာ္ေပ်ာ္သြားတယ္....
မ်က္ေစ့ပိတ္နားပိတ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့သမီးက...
ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္တဲ့..။
ေနယ္ တစ္ဆက္တည္းဘဲ မသက္ရဲ ့ဘေလာ့ဂ္ကို က်ေနာ့္ဆီမွာ လင့္ခ္ထားခ်င္ပါတယ္...ခြင့္ျပဳပါ.

ေလးစားစြာျဖင့္.....

မုတ္ဆိုး .. said...

အလုပ္ေတြအရမ္းမ်ားေနတယ္ဗ်ာ.. အခု HDP Flat ရဲ႕ Precast ေတြကို လက္စသတ္ေနတာ.. အရမ္းပင္ပန္းတယ္.. စာလည္းမေရးျဖစ္သလို စာလည္းမဖတ္ျဖစ္ဘူး.. MRT ေပၚမွာေတာ့အခ်ိန္ရရင္ရသလိုေတာ့စာဖတ္ျဖစ္တယ္.. ဖတ္ေနတဲ့စာအုပ္က ရာဟုလာသံကစၥည္းေရးတဲ့ ေဗာ္လဂါမွဂဂၤါ ဖတ္ေနတယ္.. ရုရွႏိုင္ငံအေၾကာင္းေရးထားတာေတြ႔လို႔အသိေပးမိတာပါ.. ကြ်န္ေတာ္ေ၀ဖန္ထားတာနည္းနည္းျပင္းထန္သလိုရွိတာကိုနားလည္ေပးပါ.. (ႏွင္းဆီ) ကို.. ပိုေကာင္းေစလိုလို႔ပါ..

MrDBA said...

ဗဟုသုတ အမ်ားၾကီးရပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ အျမဲဖတ္ရႈေနပါတယ္

Anonymous said...

ကၽြန္ေတာ္က နိုင္ငံေရးစိတ္၀င္စားသူေတာ့မဟုတ္ပါဘူး ။ ဒါေပမယ့္ ျပီးခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းကေတာ့ ရုရွားကိုေရာက္ေနျပီေလ ။ ေရြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္းကို သတင္းကေန အျမဲၾကည့္ရတယ္ေလ ။ ပူတင္ က စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ခဲ့လို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သူ႔ဖသာသူ အရည္အခ်င္း ရွိလို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ့ ဒီမီထရီ ေျမ့သေဗ်က်ိ ဟာ ေထာက္ခံမဲ အမ်ားဆံုး ရခဲ့တာေတာ့ ေသခ်ာတယ္ဗ် ။

Anonymous said...

ဖတ္ရွဳအားေပးလ်က္ပါ သမုိင္းအေၾကာင္းက်ေနာ္လည္းေတာ္ေတာ္ေလး ၀ါသနာထုံတယ္ဗ် ဒီထက္ပုိေရးႏုိင္ပါေစဗ်ာ...............

မင္းသန္ ့ said...

အစ္မေရးထားတာေလးေတြ ေကာင္းပါတယ္ဗ်ာ
ကၽြန္ေတာ္ ရုရွားကို ေရာက္ေနတာ ၁ ႏွစ္ေက်ာ္
ၿပီဗ်။ အမွန္အတိုင္း ဝန္ခံရရင္ အစ္မ သိထားတာထက္ နည္းနည္းေလးပဲ ပိုသိတယ္။
ဒါေတာင္ သူမ်ားေျပာျပလို႔ေလ။
အစ္မကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ တကယ္ကိုပဲ ခ်ီးက်ဴးပါတယ္ဗ်ာ....

Anonymous said...

သားသားကရုရွားေက်ာင္းသားျဖစ္ခဲ႔ဖူးတယ္။ မသက္ေလာက္ေတာင္မသိဘူး.. အဟီး.. ခုမွရွင္းသြားတာ။ ေက်းဇူးရွလူးတင္ပါဒယ္..။