Monday, October 27, 2008

နိုင္ငံတကာအေျခအေန ( ဂ်ပန္ )ဂ်ပန္ ဒိုင္းယက္ လြွတ္ေတာ္ အတြင္းမွ အၾကီးဆံုး အတိုက္ အခံ ပါတီျဖစ္ၿပီး ၊ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အေရးကို ျပတ္သား စြာ ေထာက္ခံသည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ ဥကၠဌ ဟတို
ယာမ ( အိုကီနာဝါ က်ြန္းမွ အေမရိကန္ စစ္တပ္ ဖယ္ရွား ေရး မျပဳလုပ္နိုင္သျဖင့္ နွုတ္ထြက္သြားသည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္) နွင့္စာေရးသူ တို့ စကား လက္ဆံု အမွတ္ တရ။
(ဂ်ပန္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ( မင္ရွဳတို ) သည္ ယခု ဒီေဆာင္းပါး ေရးျပီး ေနာက္ အာဏာရလာ သည့္ တိုက္အခံ ပါတီျဖစ္သည္။ )
နိုိုင္ငံတကာ သမိုင္းေၾကာင္း နွင္႔ ယေန့ ဂ်ီအိပ္ ဟုေခၚသည္႔ ကမၻာ့ထိပ္သီး စက္မွဳ နိုင္ငံမ်ား အေၾကာင္း ဆက္ ေရးမည္ ၾကံေသာအခါ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အေၾကာင္း ေရးမိ သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ အာရွ တြင္ အၾကီးဆံုး စက္မွဳႏိုင္ငံၾကီး ျဖစ္သည္႔အျပင္ ယေန့မ်က္ေမွာက္ ကာလ တြင္အာစီယံ နိုင္ငံမ်ား က ဂ်ပန္ ၏ ေျခလွမ္းမ်ားအားၾကည္႔ၿပီး သံေယာင္ လိုက္တတ္ေသာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ လိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဂ် ပန္ နိုင္ငံ တြင္ နွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္ေက်ာ္ ေတာက္ေလွ်ာက္ အာဏာ ရလာသည့္ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ (ဂ်ိမင္တို ) ၏ သမိုင္းေၾကာင္း အား ေလ့လာၾကည့္ေသာ အခါတြင္။

ဂ်ပန္ျပည္ တြင္း အုပ္စုဖြဲ႔ ရာဇဝတ္မွဳ က်ဴးလြန္ သည့္ ယာကူဇာ အဖြဲ႔တဖြဲ႔ အား ၾကိုးကိုင္ သူ လက်္ာအစြန္း ေရာက္ ဝါဒီ တဦးျဖစ္ သူ ယိုရွီအိုကိုဒါမာ က အစျပဳခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၃၄ ခုနွစ္ တြင္ ကိုဒါမာသည္ ဂ်ပန္ အ စိုးရ အဖြဲ႔ ဝင္ ဝန္ၾကီး အားလံုး ကို လုပ္ၾကံ သတ္ျဖတ္ ရန္ စီစဥ္မွဳျဖင္႔ ေထာင္က်ခဲ႔သည္။ ကိုဒါမာ ေထာင္မွ လြွတ္ လာျပီး ေနာက္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ အတြင္း တရုတ္ျပည္ရွိ ဂ်ပန္ေရတပ္ အား လိုအပ္သည့္ ပစၥည္း မ်ား ေပး သြင္း ယင္း ပိုမို ခ်မ္းသာလာခဲ႔သည္။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ အျပီး အေမရိကန္ မွ ဖမ္းဆီးထားသည့္ အခ်မ္းသာဆံုး စစ္ ရာ ဇဝတ္ ေကာင္ ၆၄၄ ဦး အနက္ ဒုတိယ အခ်မ္းသာဆံုးျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ သည္ ကိုဒါမာ နွင္႔ အေပး အယူလုပ္ျပီး ၄င္းတို႔ ယာကူဇာ အဖြဲ႔ ေဟာင္းမ်ား ထံ ျပန္လႊတ္ လိုက္ သည္ ကိုဒါမာ သည္ နိုင္ငံေရးပါတီ တခုအျဖစ္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ အား စတင္ ဖြဲ႔စည္း တည္ ေထာင္ လိုက္သည္။ သူ့ ပါတီ ကို ေရွးရိုး စဥ္လာ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ နွင္႔ ၁၉၅၅ တြင္ ေပါင္းၿပီး လွ်င္ယေန႔ အထိ အာဏာရလာခဲ့သည္။

ေနာက္တဦး မွာ ကိုဒါမာ နွင္႔အတူ ေထာင္က်ခဲ႔သည္႔ ကိုဒါမာ ၏ အရင္းနွီးဆံုး လုပ္ေဖၚ ကိုင္ဘက္ စစ္ရာဇဝတ္ ေကာင္ ရယိုအိခ်ိ ဆာဆာကာဝါ ျဖစ္သည္။ ဆာဆာကာဝါသည္ ဂ်ပန္စစ္တပ္၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကုတ္ေရးအား ေနာက္ကြယ္ မွ ၾကိုးကိုင္ခဲ့သူ ဖက္ဆစ္တဦးျဖစ္သည္။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္အတြင္း ရွန္ဟိုင္း မွာ ေနထိုင္လ်က္ တ ရုတ္ျပည္မ ၾကီး မွ စိန္ေရြွမ်ား လုယက္ျပီး ဂ်ပန္စစ္တပ္ အား ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ ေလယာဥ္စင္းလံုးျဖင္႔ ေရာမ သို့ မၾကာခဏ သြားေရာက္ၿပီး အာဏာရွင္ မူဆိုလီနီ နွင္႔မၾကာခဏ ေတြ႔ဆံုခဲ႔သည္။ ဟစ္တလာအား ေတြ႔ဆံုရန္ ၾကိုး ပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း မေတြ႔လိုက္ရသည္ကို ဝမ္းနည္းပက္လက္ ျဖစ္ေနသူတဦးျဖစ္သည္။ သူသည္ ကိုဒါမာ နွင္႔ အလြန္ရင္းႏွီး သကဲ့သို့ ငွင္းတို႔ႏွင္႔ ေထာင္က်ေဖၚ က်ဘက္ ၁၉၅၇ မွ ၁၉၆၀ အထိ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ႔ သူ နိဘူဆုကီကီရွီ နွင္႔လည္း အလြန္ရင္းႏွီးၾကသည္။

ဂ်ပန္ နိုင္ငံတြင္း ေလာင္းကစား ဝိုင္း တည္ေထာင္ျပီး ပိုမို ခ်မ္းသာလာသည္။ အနွစ္ ၂၀ အၾကာတြင္၄င္း အမည္ ျဖင္႔ ဆာဆာကာဝါ ေဖာင္ေဒးရွင္းအား တည္ေထာင္လိုက္ျပီး ၄င္းေဖာင္ေဒးရွင္းတြင္ သူသည္ အၾကီးအကဲ ျဖစ္ လာသည္ အဖြဲ႔ခြဲ တခု မွာ နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ႔ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ အစိုးရ လက္ထက္ တြင္ ယင္းေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားႏွင္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တက္တက္ၾကြၾကြ လုပ္ကိုင္ခဲ့ ၾကသည္။

ေနာက္တဦးျဖစ္သူ မွာ ကိုဒါမာ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳေပးခဲ႔သည္႔ ခခုအဲအိ တာနာကာျဖစ္ သည္ ေနာင္ တ ခ်ိန္ တြင္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာၿပီး ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ၏ ေနာက္ကြယ္မွ မင္းဆရာသည္ ကိုဒါမာျဖစ္လာ သည္။ တာနာကာ သည္ ျပည္သူ႔ လုပ္ငန္း စီမံကိန္း မ်ားျဖစ္သည္႔ လမ္းတံတား အေဆာက္အဦး ေဆာက္လုပ္ေရးမ်ား တြင္ လာဘ္ ေငြမ်ား ယူျပီး ဂ်ပန္ နိုင္ငံေရးသမားမ်ား အား အသျပာ နိုင္ငံေရးသမား မ်ားျဖစ္ရန္္ လမ္းျပခဲ႔သည္။ ၁၉၇၆ ခုနွစ္ အေမရိကန္ အထက္လြွတ္ေတာ္ အဖြဲ႔ခြဲမွ ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရး သမား မ်ားႏွင္႔ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ကို အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၃ သန္း လာဘ္ေပးမွဳ ျဖင္႔ ကိုဒါမာ နွင္႔ တာနာကာ နွစ္ဦး တို့ ေထာင္က်ခဲ႔ၾကသည္။

တကယ္ေတာ့ ဂ်ပန္လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီသည္ လူတဦး မွ သည္ အေျခတည္ၿပီး အုပ္စုမ်ားႏွင္႔ ေပါင္း စည္းထားေသာ နိုင္ငံေရးပါတီသာျဖစ္သည္။ နိုင္ငံေရးပါတီ တရပ္တြင္ ရွိရမည္႔ နိုင္ငံေရး သေဘာတရားအျမင္ ဘာမွ မရွိေပ။ ဂ်ပန္အစိုးရ၏ နိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ မွာ အေမရိကန္လုပ္သမွ် ေန့ မကူးမီ ၂၄ နာရီအတြင္း အေျပး အလြွား ေထာက္ခံေရးပင္ျဖစ္သည္။ ကိိုဒါမာသည္ ဂ်ပန္လစ္ဘရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ တြင္ တန္ခိုးၾသဇာ အရွိ ဆံုးျဖစ္ခဲ႔ကာ အေမရိကန္တို့ အား ေကာင္းစြာ အလုပ္အေက်ြး ျပဳခဲ႔ေလသည္။

၁၉၆၀ တြင္ အေမရိကန္ သမတ အိုက္ဆင္ေဟာင္ဝါ မွ ဂ်ပန္သို႔ အလည္လာမည့္ ခရီးစဥ္ တြင္ အေမရိကန္ ဆန့္ က်င္ေရးသမားမ်ား အား ထိန္းခ်ဳပ္ ေပးရန္ အေမရိကန္ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား သည္ ကိုဒါမာ အား ခ်ဥ္း ကပ္ ခဲ့ သည္။ ထိုကိစၥ အတြက္ ကိုဒါမာ သည္ သူ ၏ ယာကူဇာ အင္အား တစ္ေသာင္းရွစ္ေထာင္ ( ၁၈၀၀၀ ) ကို တျပည္လံုး အ နွံ႔ ျဖန္႔ထားခဲ႔သည္။ သို့ရာတြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင္႔ ထို ခရီးစဥ္ ပ်က္သြားခဲ႔ဘူးသည္။

ကိုဒါမာ မွ အစ ျပဳခဲ႔သည္႔ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီသည္ ယေန့ အထိ နွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ အာဏာရ လ်က္ ရွိၿပီး ဂ်ပန္ အက်ိဳး စီးပြား အတြက္ လြယ္သည္႔ လမ္းစဥ္ လိုက္ ေရး သာျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ဒီမို က ေရစီနိုင္ငံ စစ္စစ္ မဟုတ္ သကဲ့သို့ ဒီမိုကေရစီ ရရွိရန္ ပင္ပင္ပမ္းပမ္း အားထုတ္ခဲ့ရသည့္ အစဥ္အလာ လည္း မရွိခဲ႔သည္ ကို ေလ့လာေတြ႔ ရွိရပါေၾကာင္း။

ေနာက္ ဆက္တြဲ လက္ေဆာင္
ဂ်ပန္လူမ်ိဳး ပါေမာကၡ ဖူကူယားမား ( ဂ်ြန္ေဟာ႔ကင္းစ္တကၠသိုလ္ အဆင့္ျမင္႔ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာမွဳ ဌာန ) ၏ စာ အုပ္တအုပ္ထြက္လာသည္။ ဖူကူယားမားအပါအဝင္ ပညာရွင္အမ်ားစု ၏ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား တြင္ ဒီမိုကေရစီ အ လို မရွိသည္႔ တိုင္းျပည္ကို အျပင္ကေန အတင္းတြန္းေျပာင္းခ်င္လို႔ မရနိုင္ပါဘူးတဲ႔။ ဒီမိုကေရစီ တိုးျမွင္႔ေရး ဆို တာ သက္ဆိုင္ရာေဒသတြင္း နိုင္ငံေရး စီးပြားေရး လူမွဳ အေျပာင္းအလဲ ( social change ) ေတြ ရင့္မွည္႔ လာ ေစရန္လိုပါသည္။ ေဒသတြင္းလူလတ္တန္းစားထြန္းကားေရး ၊ တကၠနိုကရက္ေတြ ေပၚထြန္းေရး ဒီမို က ေရ စီ ေရခံ ေျမခံ ရင့္မာလာေစရန္ ဝိုင္းဝန္းပံ့ပိုးေပးျခင္းက ပိုျပီး အခရာက်သည္ဟု ေျပာၾကားၿပီး ၊ စိတ္ဝင္ စားစရာ က ၊ မာက့္စ္ လီနင္ဝါဒီ ေတြေရာ ၊ အေမရိကန္ နီယြန္ကြန္ဆာေဗးတစ္ တို့ က ပါ ရီေဗာ္လူးရွင္းပံုစံ မ်ဥ္းတန္း ( linear ) လုက္ကိုင္ေနၾကျခင္းပါပဲဟု အီရတ္စစ္ပြဲ သံုးနွစ္ေျမာက္တြင္ အားလံုးသိ္ခ်င္ေနၾကသည္႔ ျပင္ပ မွ ဒီမိုက ေရစီ ကို တင္ပို့ ( export ) လို့ ရမရ ကို ပါေမာကၡ ဖူကူယာမားနွင္႔ ပညာရွင္မ်ားက တညီတ ညြတ္ တည္း ေျဖ ၾကား သြားခဲ႔ၾကပါသည္။

32 comments:

ပ်ံသန္းျခင္းရပ္၀န္း said...

မသက္ဇင္ေရ..အေမရိကန္နဲ႕ဂ်ပန္တို႕ရဲ႕ႏုိင္ငံေရး
အေျခေနကို သုံးသပ္ပုံကဆန္းသစ္ပါတယ္..။
ျဖစ္ႏုဳိင္ရင္..ဆက္လက္ျပီး.တရဳတ္နဲ႕ရုရွားအေျခေနကိုလည္းသုံးသပ္တင္ျပေပးဖို႕
ေတာင္းဆိုပါတယ္..။ေစာင္႕ေမွ်ာ္အားေပးလ်က္...။

thihanyein said...

အမသက္ဇင္ေရ ေကာင္းလိုက္တဲ့ပို႔စ္ဗ်ာ အေရးအသားေတြအားလံုးေကာင္းတဲ့ထဲက ေအာက္ဆံုးပိုဒ္ ေနာက္ဆက္တြဲလက္ေဆာင္ကို ပိုၾကိဳက္တယ္ဗ်ာ အဲဒီထဲက မာက့္စ္ လီနင္၀ါဒ ကိုလိုခ်င္တယ္ဗ်ာ ရွိတယ္ဆိုရင္ အဲဒီစာေလးမွ်ေပးပါလား လိုက္ရွာေနတာ ေတာ္ေတာ္ၾကာၿပီ ဒီမွာရွာရခက္လို႔ပါခင္ဗ်ာ
ရႊင္လန္းခ်မ္းေၿမ့ပါေစခင္ဗ်ာ

thihanyein said...

အမသက္ဇင္ေရ မာ့က္စ္၀ါဒကေန ဆိုရွယ္လစ္၀ါဒ ကိုေရာက္ရွိလာတာလား မတရားမွဳေတြ ေခါင္းပံုၿဖတ္မွဳေတြ အၿမတ္ၾကီးစားမွဳေတြ ဖိႏွိပ္မွဳေတြ
လူတန္းစားခြဲၿခားမွဳေတြ နဲ႔ၿပည့္ေနတဲ့ေလာကၾကီးကို မာ့က္စ္ကအနစ္နာခံတိုက္ဖ်က္ခဲ့လို႔ အဲဒီ၀ါဒ ထြန္းကားတာလား မာ့က္စ္၀ါဒ က ရုပ္၀ါဒ ကိုဦးစားေပးတာ သိတာက အဲဒီ၀ါဒက လူတစ္ဦးတည္း အေပၚမွာမဟုတ္ပဲ ပါတီ ႏွင့္ အစိုးရေပၚမွာလည္းၾသဇာလႊမ္းမိုးၿပီး လက္ေတြ႔က်င့္သံုးရတဲ့၀ါဒ လို႔ စတာလင္ေရးသားထားခဲ့တဲ့ ဒိုင္ယာလက္တစ္ႏွင့္သမိုင္း ရုပ္၀ါဒ က်မ္းငယ္မွာ ေဖာ္ၿပထားတယ္လို႔သိရတယ္ ရွင္းၿပပါဦးအမေရ

mgngal said...

အစ္မရွင္းျပမွပဲ ေကာင္ေကာင္းသိရေတာ့တယ္ ။ အရမ္း
ေပြလီ ရွဳပ္ေထြးတာ ႏိုင္ငံေရးပါပဲ ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
အစ္မ မသက္ဇင္ေရ ။ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားကို လည္း
ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါတယ္ ခင္ဗ် ။ :)
ခင္မင္လ်က္
ေမာင္ငယ္ ။

Heartmuseum said...

လက္႐ွိ ၿမန္မာၿပည္မွာ ဂ်ပန္အကူအညီေပးေရး ေအဂ်င္စီ ကလဲ ယာကူဇာနဲ႔ ပက္သက္ဆက္ႏြယ္မႈ ႐ွိပါတယ္။ အဲဒါေလးထပ္ၿဖည့္ႏိူင္ရင္ ပိုေကာင္းမယ္အမ..... ပိုၿပီးၿပည့္စံုသြားတာေပါ့ဗ်ာ။
ဒီအပုဒ္က သိတ္မ႐ွင္းဘူးဗ်။ ကိုဒါမာ သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တခုအျဖစ္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ ္ပါတီ အား စတင္ ဖြဲ႔စည္း တည္ ေထာင္ လိုက္သည္။ သူ႔ပါတီ ကို ေရွးရိုး စဥ္လာ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ ႏွင္႔ ၁၉၅၅ တြင္ ေပါင္းၿပီး လွ်င္-- ယေန႔ အထိ အာဏာရလာခဲ႔သည္။ ပူးေပါင္းလိုက္တယ္ ဆိုတဲ့ ပါတီ(၂)ခု နာမည္က တူေနတယ္ဗ်။
ရိုေသေလးစားလွ်က္

ကုိတုိး said...

အစ္မသက္ဇင္ေရ အရမ္းေကာင္းတဲ့ပုိစ့္ေလးပါပဲဗ်ာ။ နုိင္ငံတကာနဲ႕ယွဥ္ျပီးသိသင့္တာေလးေတြ ေရးေပးထားတာပါဗ်ာ။ ဗဟုသုတရစရာေတြခ်ည္းပါပဲအစ္မေရ။ ေပ်ာ္ရႊင္အဆင္ေျပပါေစဗ်ာ အစ္မသက္ဇင္။

ရွင္ရဲထြတ္ said...

မသက္ဇင္ေရ ကြ်န္ေတာ္ ေသခ်ာဖတ္ရႈမွတ္သားသြားပါတယ္။
ေက်းဇူးလည္းတင္ပါတယ္။
အဆင္ေျပပါေစေနာ္။

ဒူကဘာ said...

အမေရ....ဒီေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ကို တေနရာမွာ ဖတ္ဖူးသလိုပဲ...ထားပါေလ... ေသျခာမႈေတြကို warming up လုပ္ေပး ဆက္စပ္ေပးတယ္ ဆိုေတာ႔ ေက်းဂ်ဴးကဘာပါ...ေကာင္းတယ္ဗ်ာ စိတ္မရွိနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္က ပိုေကာင္းပါတယ္ ...... ရင္ႏွီးစြာျဖင္႔ .... အမ ေလာက္မသိေသးတဲ႔ .....ဒူကဘာ။

အလွတရား said...

အစ္မေရ
"ၾကက္ဥနွစ္ေရာင္၊တိမ္ေတာင္သဖြယ္၊မင္းေရးက်ယ္" ပါလားေနာ္။ နွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္ တစ္ပါတီစနစ္ နဲ႔ က်င့္သုံးလာခဲ့ျပီး လာဘ္စားမွုေတြ ျပည့္၀ေနတဲ့ ဂ်ပန္နုိင္ငံေရး ကုိ ဒီမုိကေရစီ လုိလားသူ နုိင္ငံၾကီးက တစ္လုံးတစ္ပါဒ မွ် ေ၀ဖန္ေျပာဆုိျခင္း မရွိဖူးလုိ႔ အံ့ၾသ ေနတာပါ.။ဆန္႔က်င္ဘက္ အေနနဲ႔ တရုတ္ျပည္က တစ္ပါတီ စနစ္နွစ္မ်ိဳး ကုိေတာ့ အခြင့္သင့္တုိင္း ဖိနွိပ္ေျပာၾကားတယ္။ ဒါ့အျပင္ တရုတ္နုိင္ငံ ရဲ့ မေကာင္း သတင္းေတြကုိ အဲဒီ(နုိင္ငံ) မီဒီယာေတြရဲ့ သုံးသပ္ခ်က္ေတြက အလ်င္စလုိ နုိင္လြန္းတယ္။ တစ္ခါက တရုတ္ျပည္ ရဲ့ အရုပ္ထုတ္တဲ့ ကုမၸဏီ တစ္ခု ကုိ အႏၲရာယ္ ရွိတဲ့ ပစၥည္းေတြ ထုတ္လုပ္ပါတယ္ ဆုိျပီး မွားယြင္းစြပ္စြဲ ခဲ့တယ္။
လက္ေတြ႔မွာလည္း နုိင္ငံအသီးသီးဟာ ျဗဟၼစုိရ္ တရားနဲ႔ နုိင္ငံျခားေရး၀ါဒ ကုိ သတ္မွတ္ထားတာ မဟုတ္ဘူးဆုိတာ ေတြ႔ရတယ္။ မိမိတုိ႔ အက်ိဳးစီးပြား ရွိမယ္ ဆုိရင္ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာကုိ ငတ္ျပတ္ေသေၾက ေအာင္ ထားမဲ့ နုိင္ငံေတြံမ်ား ပါ လိမ့္မယ္။
အစ္မေရ..မ်က္စိကုိက်ယ္က်ယ္ ဖြင့္ ထားပါတယ္။ မအေအာင္လည္း ၾကိဳးစားေနပါတယ္.။ လြယ္ေတာ့ လြယ္ဘူး။
ပုိ႔စ္ေရးရတာပင္ပန္းသြားျပီလား။ က်ေနာ္ကြန္မန္႔ထဲ အမွားေတြရွိမွာပဲ. ။ခြင့္လႊတ္ သည္းခံ ေပးပါခင္ဗ်ာ။
ခင္မင္လ်က္

LIN LET KYAL SIN said...

ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ပတ္သတ္ ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းေတြကို အားေပးေနလ်က္ပါ မသက္ဇင္။ အျမင္ပိုက်ယ္သြားဖို႕အတြက္ ျမန္မာျပည္အျပင္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ History ကိုလည္း ၾကည့္ရႈေလ့လာဖို႕ အားလံုးလိုအပ္တယ္လို႕ ယူဆမိပါတယ္။ အေပၚက မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ေျပာသလိုပဲ တရုတ္ႏွင့္ရုရွားကိုလည္း စိတ္၀င္စားပါတယ္။

အားေပးခင္မင္စြာျဖင့္

လင္းလက္ၾကယ္စင္

winlatt said...

ဆရာမေရ...
- ယခုလို ႏိုင္ငံတကာအေျခအေနေတြကို သိရတယ္၊ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူ၊သမိုင္းေလ့လာသူေတြအတြက္ တေဒါင့္တစ္ေနရာက ပံံ့ပိုးေပးလို႔တာ၀န္ေက်ျပြန္တယ္ ဆိုျပီး ဆရာမအတြက္ ၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူမိပါတယ္...။
- ဟိုလိုလုပ္ပါလားဒီလုိလုပ္ပါလားဆိုတဲ့ ျပည္ပႏိုင္ငံေရး သမားမ်ား၊ပေရာဟိတ္ႏုိင္ငံေရးသမား မ်ား၊ခါးေတာင္း က်ိဳက္တျခား ဟိုဟာတစ္ျခားႏိုင္ငံေ၇းသမားမ်ား၊ ေမ်ာက္ ျပ ဆန္ေတာင္း ႏိုင္ငံေ၇းသမားမ်ား၊၀တ္ေက် တန္းေက် ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ေနရေတာ့ ဆရာမရဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲလက္ေဆာင္ Export ဒီမိုကေရစီ က ႏိုင္ငံေ၇းစိတ္၀င္စားသူေတြအတြက္ ပို၍ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစတယ္လို႕ ယံုၾကည္ပါတယ္ ဆရာမေရ...
(ကိုယ္က်ိဳးစြန္႕အနစ္နာခံ ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို ဦးညြတ္ ေလးစားလွ်က္)..
ဆရာမ က်န္းမာပါေစ....

Dream said...

တီတီဇင္ ေတာ္လုိက္တာေနာ္.. ဗဟုသုတ ေတြ
အဖက္ဖက္ကျပည့္စံုတယ္...

တီတီပို႔စ္ ကိုဖတ္လိုက္ေတာ့ နားမလည္တာေတြ
နားလည္သြားပါတယ္..

ေက်းဇူးေနာ္..တီတီဇင္..

လင္းဒီပ said...

ေဒသတြင္းလူလတ္တန္းစားထြန္းကားေရး -တကၠႏိုကရက္ေတြ ေပၚထြန္းေရး -ဒီမို က ေရ စီ ေရခံ -ေျမခံ ရင့္မာလာေစရန္ ဝိုင္းဝန္းပံ့ပိုးေပးျခင္းက ပိုၿပီး အခရာက်သည္....ဆိုေတာ့
အင္း...ေတြးစရာေလးေတြနဲ႕ျပန္သြားပါတယ္...
ထပ္ျပီးေတြးစရာေလးေတြထပ္ေရာက္လာရင္ လာေတြးဦးမယ္..
ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ

pethein said...

အစ္မ မသက္ဇင္ေရ-
မသိတာေလးေတြ သိသိလုိက္ရပါတယ္ သမုိင္းဆုိတာလူတုိင္းနဲ႔ဆုိင္တယ္မဟုတ္လား
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

saiburma said...

Hello Ma Thet Zin,

I love this STORY and i can get so many news from myanmar.Thanks amillion for your hardworks dear. You are the best and I will always be in your website.

Sincerely
Sai Laung Main Thet

thorn musem said...

မသက္ဇင္...
အင္မတန္မွတ္သားသိမ္းဆည္းစရာေကာင္းတဲ ့
စာေတြပါဗ်ာ...။
အားေပးေနပါတယ္...
ဘယ္ေလာက္အားထုတ္ေလ့လာျပီးေရးရမယ္ဆိုတာကိုနားလည္မိလို ့ ေလးစားပါတယ္ဗ်ာ..။

Nge Naing said...

မသက္ဇင္ေရ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေၾကာင္းေတာ့ ဒုတိယကမၻာစစ္ကလုပ္ရပ္ေတြနဲ႔ လက္ရွိ စီးပြားေရးေတာင့္တင္းတာကလြဲၿပီး က်န္တာသိပ္မသိလို႔ မွတ္ခ်က္သိပ္မေပးတတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ဒီမုိကေရစီ အစစ္အမွန္ မေပၚထြန္းေသးဘူးဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဂ်န္ပန္ျပည္သူေတြရဲ့ ေတာင္းဆိုမႈနဲ႔ပဲ ဆိုင္လိမ့္မယ္ထင္တယ္။ တျခားႏိုင္ငံတခုက ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္နဲ႔ မကိုက္ညီလို႔ ေ၀ဖန္ရႈပ္ခ်၊ ဖိအားေပးတယ္ဆိုတာဟာ ႏိုင္ငံထဲမွာရွိတဲ့ တိုင္းသူျပည္သားေတြရဲ့ အေျခအေနအရပ္ရပ္နဲ႔ ေတာင္းဆိုမႈေတြအေပၚ အမ်ားဆံုးမူတည္ လိမ့္မယ္ထင္ပါတယ္။ ဂ်ပန္တို႔ စကၤာပူတို႔လို ႏိုင္ငံေတြမွာ တိုင္းသူျပည္သားေတြက စီးပြားေရးဖူလံႈေနမႈေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ့ တျခားအခြင့္အေရးေတြကို အာရံုမစိုက္ၾကပဲ အစိိုးရနဲ႔ ျပည္သူလူထုအၾကား အဆင္ေျပေနၾကတာ ျပည္သူလူထုကိုယ္တိုင္က ၾကည္ျဖဴေနတဲ့ အေျခအေနျဖစ္လို႔ ႏိုင္ငံျခား တိုင္းျပည္ေတြက ဘာမွသြားေျပာလို႔ ရမွာမဟုတ္ဘူး။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီ မစစ္မွန္တာ ျဖစ္ႏိုင္ေပမယ့္ ျမန္မာတို႔ တရုတ္တို႔မွာ မရွိလို႔ သူမ်ားေ၀ဖန္ခံေနရတဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ့ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေရးသား ေ၀ဖန္ပိုင္ခြင့္ ရွိေနေသးတာကိုက အေမရိကန္ အပါအ၀င္ ျပင္ပႏိုင္ငံေတြရဲ့ ေ၀ဖန္ခံရမႈနည္းတဲ့ အခ်က္လို႔ ထင္ရတယ္။

မိုးေသာက္ said...

မမသက္ဇင္ေရ တစ္ကယ့္ တန္ဖိုးရွိတဲ့ ပို႕စ္ပါပဲ ..
အရိုးရွင္းဆံုး၀န္ခံရရင္ေတာ့ တစ္ခါမွ မသိဘူးတဲ့
အေၾကာင္းအရာေတြပါ ...
အခုလို အပင္ပန္းခံျပီး စုစည္း သံုးသပ္ျပတာ
အရမ္းကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ..
ဒီပို႕စ္ေလးေတြကို ပရင့္ထုတ္ျပီး ကူးထားလိုက္ျပီး အစ္မေရ ..
ေနာက္ထပ္နုိင္ငံၾကီးေတြရဲ့ အေၾကာင္းကိုလည္း
အေျခအေနေပးရင္ ဆက္လက္မွ်ေ၀ေပးပါဦးဗ်ာ
အစ္မ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕ပါေစ
ခင္မင္တဲ့
မိုးေသာက္

Republic said...

ခုမွ လာေရးျဖစ္တယ္ဗ်ာ ၊၊အျမဲတမ္း ဗဟုသုတ ေတြ ေ၀မွ် တတ္တဲ့ မသက္ဇင္ ကိုေလးစားပါတယ္ဗ်ာ ၊၊ က်ေနာ္ အျမဲေရာက္ပါတယ္ ၊၊ ကိုယ္တိုင္ လည္းမေရးျဖစ္တာနဲ႕ ၊၊ သတိတရ အျမဲရွိလို႕လဲ
၀မ္းသာတယ္ဗ်ာ ၊၊ ေက်းဇူးပါ ၊၊

ခင္မင္ေလးစားလ်က္

တားျမစ္ ထားေသာ... said...

အရင္ရက္ေတြကလည္း ေရးလို႔မရ။ ခုေရးထားတဲ့ ကြန္မန္႔ကလည္း ပ်က္သြားျပန္ပါတယ္။ ရေအာင္လုပ္မယ္ဆိုျပီး ဇြတ္လုပ္သြားတယ္။

အျမန္ပဲေျပာလိုက္ေတာ့မယ္။
- ေဆာင္းပါးေကာင္းတစ္ပုဒ္
- ကြန္မန္႔ေတြကိုပါ သေဘာက်
- ဂ်ပန္ကို ဆက္ေရးေစခ်င္။ အာရွမွာ အခရာက်တယ္ထင္၍
- ႏွင္းဆီ “မမ”နဲ႔ ဓါတ္ပံုဆရာေရာ ဆက္ပါအံုးလား

သုခမိန္(E-Journal)

ဘလူးဖီးနစ္ said...

မသက္ဇင္ေရ
ပုဂံသမိုင္းေတြကေန တျဖည္းျဖည္းက်ယ္ျပန္႔လာတဲ႔ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို ဖတ္ျပီး ေလးစားမိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္သိပ္မကၽြမ္းက်င္တဲ႔ အပိုင္းေတြမို႔လို႔ ေလ႔လာသြားပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ စံနစ္တစ္ခုကိုေျပာင္းလဲခ်င္ရင္ အေျပာင္းအလဲေတြ အရင္လုပ္ရမယ္ဆိုတဲ႔ အခ်က္ကေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္လဲ သေဘာတူပါတယ္။

ဘလူးဖီးနစ္

puluque said...

မမေရ..
ဒီလိုေကာင္းၿပီး ေလးနက္တန္းဖိုးရွိ တဲ့ ဗဟုသုတရစရာ ပို႔စ္ေလး အတြက္ တကယ္ေက်းဇူး အထူးတင္ပါတယ္. ေနာင္လဲ ဒီလို ပို႔စ္ေလးေတြ မ်ားမ်ားေရးႏိုင္ပါေစ၊ အစစ အရာရာ အဆင္ေျပပါေစခင္ဗ်ား

Apprenticeship said...

မသက္ဇင္ေရ.. မသိတာေတြမွတ္သားသြားပါတယ္... အားေပးလ်က္ပါ... ဒါနဲ႕မူလ resources ေတြထည့္ေပးလို႕ရမလား reference ေတြေပါ့.. စိတ္၀င္စားမိလို႕ ဖတ္ၾကည့္ခ်င္လို႕ပါ.. ေက်းဇူးေနာ္..

ဇင္ေယာ္ said...

အစ္မေရ လက္ရွိဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရးကို ေရးသားထားတာ တကယ့္ကို ဗဟုသုတ ရပါတယ္ဗ်ာ။ ဂ်ပန္မွာကလည္း ႏိုင္ငံေရး စီးပားေရး ဘာပဲလုပ္လုပ္ ယာကူဇာနဲ ့ ကင္းႏိုင္တဲ့သူက ခပ္ရွားရွားရယ္။ ဒါနဲ ့ အစ္မေရ princess & photographer ဇာတ္လမ္းေလး ေပၚမလာတာ ၾကာၿပီေနာ္။

Myo Oo said...

အစ္မ မသက္ဇင္ ခင္မ်ား
စာလာဖတ္ပါတယ္
ဗဟုသုတေတြ ျဖန္႔ေဝေပးတဲ႔ အစ္မကို
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
ေလးစားစြာျဖင္႔
ေမာင္မ်ိဳးဦး

ရွင္မင္းညိဳ said...

အစ္မ မသက္ဇင္ေရ စာလာဖတ္ပါတယ္...
ွအစ္မစာေတြက ဗဟုသုတေတြေပးပါတယ္..
တန္ဖိုးရွိတဲ့စာေတြအမ်ားႀကီးေရးနိုင္ပါေစ...

Than Kyaw Htay said...

အစ္မ မသက္ဇင္ခင္မ်ား
ႏိုင္ငံတကာ ဂ်ပန္ကို လာဖတ္သြားပါတယ္---
ရွာေဖြတင္ျပတဲ႔အတြက္--ဗဟုသုတ မ်ားစြာ
ရရွိလို႔ ေက်းဇူးတင္မဆံုးပါဗ်ာ။
ေလးစားစြာျဖင္႔

myanmarlady said...

ဂ်ပန္မွာ ေနေနေပမယ့္ ဒီအေၾကာင္းအရာေတြကို လ်စ္လ်ဴရဴေနမိတာ။ အစ္မစာ ဖတ္မိလို႔ သိရတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ေမခင္ said...

ယာကူဇာနဲ႔ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္ေက်ာ္
အာဏာရလာတဲ့အစိုးရကျပဳတ္က်သြားၿပီး
အတိုက္အခံပါတီက အစိုးရျဖစ္လာၿပီေပါ့ေနာ္
တပါတီထဲက ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္ အာဏာရေနတာ
အခုမွသိရပါတယ္ အံ့ၾသလိုက္တာ
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္

ကဗ်ာဦး said...
This comment has been removed by the author.
ကဗ်ာဦး said...

ျပဳတ္က်သြားတဲ့ယခင္လစ္ဘရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ
ဂ်ပန္အစိုးရဟာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးမွာ ၿခံစည္း
ရိုးေပၚခြထိုင္ၿပီး။ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို (အိုဒီေအ)
ႏိုင္ငံျခားအကူ သန္းခ်ီေထာက္ပံ့ခဲ့တယ္။
ယခုတက္လာတဲ့ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ ဟာ့တိုယာမ ဦးေဆာင္တဲ့ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ အစိုးရသစ္ကေရာ
လက္ရွိျမန္မာ့အေရးအေပၚဘယ္လိုဆက္ၿပီးသေဘာထားမွာလဲ?
အိုဒီေအ ေထာက္ပံ့မွဳေတြေရာ?
၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲေရာ?

ကဗ်ာဦး said...

ျပဳတ္က်သြားတဲ့ယခင္လစ္ဘရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ
ဂ်ပန္အစိုးရဟာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးမွာ ၿခံစည္း
ရိုးေပၚခြထိုင္ၿပီး။ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို (အိုဒီေအ)
ႏိုင္ငံျခားအကူ သန္းခ်ီေထာက္ပံ့ခဲ့တယ္။
ယခုတက္လာတဲ့ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ ဟာ့တိုယာမ ဦးေဆာင္တဲ့ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ အစိုးရသစ္ကေရာ
လက္ရွိျမန္မာ့အေရးအေပၚဘယ္လိုဆက္ၿပီးသေဘာထားမွာလဲ?
အိုဒီေအ ေထာက္ပံ့မွဳေတြေရာ?
၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲေရာ?