Saturday, September 6, 2008

ပုဂံေခတ္ ပ်က္သုဥ္းၿပီး ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ

ပုဂံ ေခတ္ ပ်က္္သုဥ္း ျပီး ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘးပတ္၀န္းက်င္ အေနအထား မ်ား ကို သမိုင္း၀င္ အ ေထာက္ အ ထား မ်ား အရ ေလ့လာ ၾကည့္ လွ်င္ တရုတ္ ျပည္ ယူနန္နယ္ ရွိ ရွမ္း ထိုင္း မ်ား ၏ နန္ခ်ိဳ နိုင္ငံအား တာတာ ဘုရင္ ကုဗေလခန္ က ၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္ လိုက္သျဖင့္ နန္ခ်ိုဳ ထိုင္း ရွမ္းမ်ား သည္ အေရွ႔ ေတာင္ ပိုင္း ေဒ သမ်ား ျဖစ္ သည့္ အာသံ ျမန္မာ နွင့္ အင္ဒို ခ်ိဳင္းနား ေဒသမ်ားဆီ သို့ တိုးေ၀ွ ့ျပန္ ့နွံ႔ လ်က္ ျမန္ မာ နိုင္ ငံေဘး ပတ္၀န္း က်င္ တြင္ အဟံုး ဇင္းမယ္ လင္းဇင္း ေသာကၠတဲ ယိုးဒယား နိုင္ ငံ မ်ား ကို ထူေထာင္ လ်က္ရွိ သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႔ွ ဘက္ တလြား တြင္ အင္အားၾကီးမား သည့္ တရုတ္နိုင္ငံ ၾကီးကို ဥ ေရာပ တိုက္ အေရွ ့ ပိုင္း နွင့္ အာရွ တိုက္ အလယ္ပိုင္း တခုလံုး ကို ေအာင္နိုင္ ခဲ့သည့္ တာတာ တို့ သည္ သိမ္း ပိုက္ အုပ္ ခ်ဳပ္ လ်က္္ ရွိသည္။အိ နၵိယႏိုင္ငံေျမာက္ဘက္တလႊားႏွင့္ဘဂၤလားနယ္မ်ားတြင္ မူဆလင္နိုင္ငံမ်ား ထူေထာင္လ်က္ရွိသည္။

အင္ဒို ခ်ိဳင္းနား ေဒသ ဘက္ တြင္ အင္အား ၾကီးမား သည့္ ကေမၺာဒီးယား နိုင္ငံံေတာ္ ၾကီး သည္ ထိုင္း ရွမ္း မ်ား ၏ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ျခင္း ကို ခံရသျဖင့္ အင္အား ဆုတ္ယုတ္လ်က္ရွိသည္။ သီဟိုနိုင္ငံသည္ အိနၵိယနိုင္ငံ ေတာင္ ပိုင္း ခ်ိဳလာ မင္းဆက္မ်ား ၏ လက္ေအာက္ခံဘ၀ မွ လြတ္ ေျမာက္ လ်က္ ရွွိ သည။္ ပုဂံေခတ္မတိုင္မွီ က ထက္ အထူးျခားဆံုး ျဖစ္ရပ္မွာ ယူနန္နယ္ ရွိ ထိုင္းရွမ္း တို႔ ၏ နန္ခ်ိဳႏိုင္္ငံ ပ်က္္စီး သြားၿပီး ေနာက္ အေရွ႔ ေတာင္ ပိုင္း ေဒသ မ်ား သို့ အလံုးအရင္းနွင့္ ၀င္ေရာက္္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ငွင္းတို႔ အနက္ အင္ဒို ခ်ိဳင္းနား ေဒသဘက္ တြင္ ကေမၺာဒီးယားနိုင္ငံ ပ်က္စီးၿပီး ေနာက္ သကၠရာဇ္ ၁၃၅၀ ခု နွစ္ တြင္ အာယုဒၶယျမိဳ႔ေတာ္ကို ဗဟိုျပဳ၍ မဲနန္္ျမစ္ ဝွမ္းေဒသ တဝိုက္တြင္ အင္အား ၾကီးမားသည့္ ယိုးဒယား နိုင္ငံ အား ထူ ေထာင္လိုက္ျခင္းသည္ အထူးျခားဆံုး သမိုင္းဝင္ အျဖစ္အပ်က္ႀကီး တရပ္ပင္ျဖစ္သည္။

တဖန္ သမိုင္းဝင္ အေထာက္အထား မ်ားျဖင့္ ပုဂံေခတ္ ပ်က္သုဥ္းသြားၿပီး ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း သို့ ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ေျမာက္ပိုင္း ေမာရွမ္းမ်ား သည္ သီေပါ သိႏၷီ မိုးမိတ္ ဗန္းေမာ္ မိုးေကာင္း မိုးညွင္း ကေလး ေသာင္ သြပ္ ခန္းတီး အရပ္ေဒသမ်ား တြင္ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား ၏ အာဏာပိုင္ထူေထာင္လ်က္ငွင္း။
ျမန္မာနိုင္ငံ ေတာင္ ဘက္ တလြားတြင္ ငွင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းအရပ္ေဒသရွိ ရွမ္းမ်ားသည္ ငွင္း ျပည္ နယ္ အ ၾကီး အ ကဲ မ်ား ျဖင့္ စည္းလံုး ညီညြတ္ျခင္းမရွိပဲ တနယ္တမင္း စိုးစံအုပ္ခ်ဳပ္ လ်က္ရွိသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း ဧရာဝတီနွင့္ စစ္ေတာင္းျမစ္ဝွမ္း အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳး မ်ားသည္ တနယ္တမင္း တဗိုလ္နွင္႔တဗိုလ္ တိုက္ ခိုက္ လ်က္ရွိသည္။

ရခိုင္ ကမ္းရိုး တန္း ေဒသတဝိုက္ တြင္ ရခိုင္လူမ်ိဳး အၾကီးအကဲမ်ား နွင္႔မင္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံံျပည္မ နွင္႔လံုးဝ အဆက္အသြယ္ျပတ္ လ်က္ မိမိတို့ဘာသာ မိမိတို့ သီးျခား ကင္းလြတ္ေနထိုင္လ်က္ ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ ဘက္ ဧရာဝတီျမစ္ဝက်ြန္းေပၚေဒသ နွင္႔ တနသ္ာရီ ကမ္းရိုးတန္းေဒသမ်ား တြင္ မြန္ လူ မ်ိဳးမ်ား နွင္႔အႀကီး အကဲ မ်ားသည္ ပုုဂံ မင္း ဆက္ မ်ား အား ေထာင္ ထားျခားနား ကာ တနယ္ တမင္း ထူ ေထာင္ လ်က္ ရွိသည္ ကို ေယ ဘူယ်ေတြ႔ရသည္။
က်န္ အခ်က္ တခ်က္သည္ ကား ပ်ဴလူမ်ိဳး မ်ားသည္ လူမ်ိဳး တမ်ိဳးအျဖစ္ မွ လံုး ဝ ေပ်ာက္ ကြယ္ သြားျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။

က်မ္းကိုး
ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားအေၾကာင္း။ ေဒါ့ဗ္
ရွမ္းေခတ္။ ဂ်ီအီးဟာဗီ ။ပန္း။ ေဟာလ္။
ရခိုင္ရာဇ၀င္ ။ ေအာင္သာဦး
အေရွ႕ေတာင္အာရွရာဇ၀င္၊ ေဟာ-၁၉၅၅
ျမန္မာရာဇ၀င္ (ဟာေဗး ၁၉၂၅)
မိတ္ဆိနာ ေခတ္ဦးဖုနန္ ဖန္ ပ်ဴ နွင့္ရခိုင္ယိုးဒယားသင္းဂ်ာနယ္။
ေရွးေဟာင္းၿမန္မာေခတ္ဦး ပုဂံ နယူးေယာက္။ ေဂ်ေဂ်ေအာ္စတင္။ -၁၉၆၉ လုစ္
မဟာ ျမန္မာရာဇ၀င္ေတာ္္ၾကီး ( ဦးကုလား )မွန္နန္းရာဇ၀င္ သံုးတြဲ
10 comments:

ၿဖိဳးငယ္ said...

သမိုင္းဖတ္ခ်င္ေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့
အဆင္ေျပလြန္းလို႕ အမ ကို အရမ္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်ာ ....

သီဟညိမ္း said...

အမသက္ဇင္ေရ...ပ်ဴႏိုင္ငံပ်က္တာနဲ႔ ပ်ဴလူမ်ိဳးေပ်ာက္ကြယ္တာ ၿပီးေတာ့ ထိုင္းကိုဘယ္ခုႏွစ္
မွာ ဘယ္ေနရာမွာ စတည္ေထာင္တယ္ဆိုတာ ကိုပါသိလိုက္ရတယ္..ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္အမေရ..
အမ်ားၾကီးဆက္ေရးႏိုင္ပါေစခင္ဗ်ာ...

Than Kyaw Htay said...

အမ မသက္ဇင္ခင္ဗ်ာ
ပံုဂံေခတ္ပ်က္ၿပီးရင္ အမတင္တဲ႔ ပုဂံသမိုင္းၿပီး
ဆံုးသြားၿပီထင္ေနတာ အမဆက္ေရးမွ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံရဲ႔ ဆင္႔ကဲ ျဖစ္စဥ္သမိုင္း evolution ကို
ေရးေနမွန္း သေဘာေပါက္ေတာ႔တယ္။
ဝမ္းသာတယ္အမေရ။ ဗဟုသုတ ရတယ္ဗ်ာ။

ရွင္ရဲထြတ္ said...

အစ္မေရဆက္ေရးပါဗ်ာ
အရမ္းစိတ္၀င္စားေနၿပီ

Republic said...

အျမဲ လာေရာက္ဖတ္ရွဴအားေပးလ်က္ပါ မသက္ဇင္ ၊၊
ခုလိုေ၀မွ် ေရးျပတာဗဟုသုတ ရေစပါတယ္ ၊၊

ခင္မင္လ်က္ပါဗ်ာ၊၊

Heartmuseum said...
This comment has been removed by the author.
Heartmuseum said...

အမေရ..... သမိုင္းကို ဖတ္အားေကာ၊ ေရးအားပါေကာင္းတယ္ဗ်ာ.... Good!
ပ်ဴလူမ်ိဳးေတြ အေႀကာင္း ဒီထက္ပိုၿပီး စံုစံုလင္လင္ ေရးေပးပါလားဗ်ာ.... ကိုလင္းဦး(စိတ္ပညာ)ရဲ႕Blog မွာ
ကိုမ်ိဳး(ၿမန္မာစာ) ေရးထားတဲ့ ပ်ဴၿမိဳ႕ခရီးသြား ေဆာင္းပါးေလးလည္း ေကာင္းတယ္ဗ်။ ဖတ္မိေသးလား...

Anonymous said...

အစ္မေရ
က်ေနာ္တုိ႔ မအ ေအာင္
အခုလုိ အပင္ပန္းခံ စုေဆာင္းေရးသားတင္ျပေပးတဲ့အတြက္
ေက်းဇူး အထူးးးးးးးးးး တင္ပါတယ္ခင္မ်ာ။
က်ေနာ္တုိ႔ျမန္မာေတြ စုစုစည္းစည္းစီမံတတ္ဖုိ႔ အခ်ိန္တန္ေနပါၿပီ။

maymaykhin said...

ဗဟုသုတေတြအမ်ားႀကီးရပါတယ္

Nan said...

ေရွးပေဝသဏီကတည္းက စစ္ပြဲပဲျဖစ္ေနတာပါလားေနာ္။