Thursday, June 19, 2008

မြန္ျမန္မာ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ က်န္စစ္သား

အေနာ္ရထာ ဘုရင္ ကြယ္လြန္ၿပီး ၄င္း၏ သား ေစာလူးမင္း (၁၀၇၇ မွ ၁၀၈၄ အထိ ) နန္းတက္ျပီး ေနာက္ မၾကာ မွီ ျမန္မာနိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ရွိ မြန္လူမ်ိဳး တို ့၏ ျပင္းထန္ႀကီးမား သည့္ အံုၾကြ မွဳႀကီး တရပ္ ေပၚ ေပါက္ ၍ လာ သည္။ ပဲခူးစား ငရမန္ကန္း ဦးေဆာင္ သည့္ မြန္ တို ့ သည္ ပုဂံျပည္ နွင့္ အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံ တလြွားသို ့ ခ်ီတက္ လာၾက ျပီး လ်ွင္ အေမ်ွာ္ အျမင္ နည္းပါးသည့္ ေစာလူးမင္း အား ဖမ္းဆီး ကြပ္ မ်က္ နိုင္ခဲ့ၾက သည္။

ယင္း သို ့မြန္လူမ်ိဳးမ်ား ၏ ပုန္ကန္ထၾကြမွဳ ကို ျမန္မာရာဇ၀င္မ်ား ၌ ျပည္ေတာ္သာက်ြန္း စစ္ပြဲဟု ေရးသား ေဖၚျပ ၾကသည္။ ငရမန္ကန္း ဦးေဆာင္သည့္ မြန္လူမ်ိဳးတို ့သည္ အထက္ ျမန္မာႏိုင္ ငံ အင္း၀ အထိ ခ်ီ တက္ တိုက္ခိုက္ လ်က္ရွိစဥ္ အေနာ္ရထာမင္း နွင့္ အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ အား စည္းလံုး သိမ္းသြင္းရာ တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ သည့္ ျမန္မာ လူမ်ိဳး အၾကီး အကဲ တဦးျဖစ္သူ က်န္စစ္သား သည္ အျခား ျမန္မာအၾကီး အကဲ မ်ားနွင့္ အတူ ပုဂံျပည္ နွင့္အထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတလြွား ၏ အေျခခံေဒသျဖစ္သည့္ ေက်ာက္ဆည္ ၊ လယ္တြင္းနယ္ မ်ား နွင့္ မိတၳိ လာ နယ္ မ်ား တြင္ လူသူအင္အား စုေဆာင္းျပီး စားနပ္ရိကၡာ အင္အားျဖည့္ကာ ငရမန္ ကန္းအား တန္ျပန္ တိုက္ခိုက္၍ ေနာက္ဆံုး ပုဂံအနီး ျမင္းကပါ စစ္ပြဲ တြင္ ငရမန္ကန္းတို့အား ေအာင္လိုက္နိုင္ျပီး ေစာလူးမင္း ၏ ဦး ေခါင္း မွ လြင့္စင္ က် သြားသည့္ ပုဂံမင္းဆက္ ၏ မကိုဋ္သရဖူ အား က်န္စစ္သားသည္ ျပန္လည္ ထိမ္း သိမ္း လိုက္ နိုင္သည္။

က်န္စစ္သား သည္ ပုဂံထီးနန္း အား သိမ္းပိုက္ျပီး ေနာက္ မြန္ျမန္မာ စစ္ပြဲေၾကာင့္ ဒုကၡ ပင္လယ္ေ၀လ်က္ ျမိဳ့ပ်က္ ရြာပ်က္ အိုးပ်က္ အိမ္ပ်က္ နွင့္ လုပ္ငန္း ကိုင္ငန္း မ်ားပါ ပ်က္စီးျခင္းမ်ားစြာျဖင့္ အဘက္ဘက္တြင္ ကစင့္ ကလ်ား ျဖစ္ေနသည့္ ျပည္သူ ျပည္သားမ်ား အတြက္ အေလးထား၍ တိုင္းျပည္အား အေရးတၾကီး ျပန္လည္ ထူေထာင္ သည္။ မြန္ဘာသာျဖင့္ ေရးထိုးထား သည့္ ေရြွစည္းခံု ေက်ာက္စာ အေထာက္အထား အ ရ။

မ်ားစြာေသာသူ ခပ္သိမ္းတို ့သည္
သား တကြဲ ၊ မယား တကြဲ ၊ မိ တကြဲ ၊ ဖ တကြဲ ၊ ျဖစ္ၾက ရ ကုန္၏။
ထို သူတို ့၏ ဆင္းရဲ ဒုကၡ ကို ငါၿငိမ္း ပါအံ့။
ထို သူ တို ့၏ မ်က္ရည္ ကို ငါ သုတ္ ပါအံ့။
ငါ ၏ ယာဘက္လက္ျဖင့္ ဆန္စပါး ရိကၡာကိုေပးအံ့။
ငါ ၏ ၀ဲဘက္လက္ျဖင့္ ၀တ္စား တန္ဆာေပးအံ့။
အမိ သည္ သားငယ္ ကို ရင္ခြင္၌ နွစ္သိမ့္ ေစ အံ့ သကဲ့ သို ့။
ငါ သည္လည္း တိုင္းသူျပည္သား တို ့ကို နွစ္သိမ့္ေစ အံ့။

ဟု ေရးထိုး ထားသည့္ က်န္ စစ္ သား သည္ ျမန္မာ လူမ်ိဳး အၾကီးအကဲ တဦး အေနျဖင့္ငွင္း ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ တ နိုင္ငံ လံုး ၏ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး တဦး အ ေနျဖင့္ငွင္း ၊ ေစာလူးမင္း နန္းသက္ အတြင္း ျပင္းထန္စြာ ေပါက္ကြဲ ခဲ့သည့္ မြန္ ျမန္မာ အေရး ေတာ္ပံု ကို ေလး ေလး နက္နက္ စဥ္းစားသံုးသပ္ ခဲ့ပံုရသည္။

က်န္စစ္သား သည္ မြန္တို ့အား ျမန္မာတို ့နွင့္ တူညီမ်ွတေသာ အခြင့္အေရးကို ေပးအပ္ ဆက္ဆံခဲ့သည္။ မြန္ လူမ်ိဳး အၾကီးအကဲ မ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ အေထြေထြ ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္း ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး ၊ ကာကြယ္ေရး ၊ ယဥ္ေက်းမွဳ ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ မ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္ေစခဲ့သည္။ မြန္လူမ်ိဳး မ်ား ၏ ယဥ္ ေက်း မွဳ နွင့္ အစဥ္အလာ ကို လည္း ေလးစား မွဳ ျပခဲ့သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ ကမၺည္းေက်ာက္စာ မ်ား မွ စုေဆာင္း ရွာေဖြ စာရင္း ျပဳလုပ္ထား သည့္ က်န္စစ္သား နွင့္ သက္ ဆိုင္ သည့္ ေရွးေဟာင္း ေက်ာက္စာ မ်ား သည္ မ်ားေသာ အားျဖင့္ မြန္စာ မြန္အကၡရာ မ်ားျဖင့္ ေရးထိုး ထား သည္ ကိုသာ ေတြ ့ရွိရသည္။ မြန္ ျမန္မာ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး ကို အေျမွာ္အျမင္ ႀကီးမားစြာျဖင့္ က်န္ စစ္ သား သည္ ေဆာင္ရြက္ လိုက္သည့္ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ စည္းလံုးမွဳသည္ ပိုမိုသိပ္သည္း ခိုင္ျမဲလာသည္။

တနိုင္ငံလံုး စစ္မက္ ကင္းရွင္းကာၿငိမ္းခ်မ္း သာယာလာသည္။ ပုဂံေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ေရြေရာင္လြွမ္းေသာ ကာလ ဟု ေခၚဆို ရလိမ့္မည္။ အေထြေထြ ကုန္ထုတ္လုပ္ ငန္းတိုးခ်ဲ့ျခင္း ၊ နိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ား နွင့္ ေရာင္း၀ယ္ ေဖါက္ကားျခင္း အထူးသျဖင့္ တရုတ္ျပည္ နွင့္ အိႏၵိယ နိုင္ငံေတာင္ပိုင္း တို ့နွင့္ ေရာင္း၀ယ္ ေဖါက္ကားျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ သည္ ကို ေတြ ့ရွိရသည္။

အေနာ္ရထာ လက္ထက္ မွ စတင္ ပ်ိဳးေထာင္ခဲ့သည့္ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶသာသနာ နွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳမ်ား ကို ဖြံ ့ၿျဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အ့ံမခန္းေလာက္ေသာ ဗိသုကာ အတတ္ျဖင့္ အနႏၵာ လွဳိင္ဂူေတာ္ နွင့္ သာသနာ့ အေဆာက္အဦး မ်ားစြာကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ အေနာ္ရထာ လက္ထက္ က အစ မသတ္နိုင္ခဲ့ သည့္ ေရြွစည္းခံုေစတီ ေတာ္ကို အျပီးသတ္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

အိႏၵိယ နိုင္ငံ ဗုဒၶဂါယာ တြင္ ပ်က္စီး လ်က္ ရွိသည့္ သာသနာ အေဆာက္အဦးမ်ာ းအား ေစလြွတ္ျပင္ဆင္ျခင္းျပဳ သည့္အျပင္ အိႏၵိယ သီဟိုဠ္ နိုင္ငံမ်ားႏွင့္လည္း သာသနာ ေရး ဆက္သြယ္မွဳ ရွိခဲ့သည္။ က်န္စစ္သား ၏ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ဂုဏ္ သိကၡာသည္ အတိုးတက္ အျမင့္မားဆံုး ကာလ ဟု ဆိုရလိမ့္ မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ ေဘးပတ္၀န္းက်င္ အိမ္နီးခ်င္း နိုင္ငံၾကီးငယ္ အားလံုး က အသိ အမွတ္ျပဳ ခန္ ့ျငား လာၾကသည္ သကၠရာဇ္ ၁၁၀၆ ခုနွစ္ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွ သံအဖြဲ ့၀င္ မ်ား တရုတ္ ဧကရာဇ္ နန္းေတာ္သို ့ဆိုက္ ေရာက္ေသာ အခါ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္သည့္ နိုင္ငံၾကီး တနိုင္ငံ ၏ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ အျဖစ္ တ ရုတ္ တို ့က တ ခမ္း တနား တေဆာင္တေယာင္ ဧည့္ခံ ဆက္ဆံ ျခင္းျပဳ ေၾကာင္း တရုတ္နန္းတြင္း မွတ္တမ္းမ်ား ၌ ေဖၚျပ ေရးသား ထားသည္။ ေထရ၀ါဒ သာသနာေတာ္ စည္ပင္ ထြန္းကားရာ နိုင္ငံအျဖစ္လည္း အိႏၵိယ နွင့္ သီဟိုဠ္ နိုင္ငံမ်ား က ေလးေလးစားစား နွင့္ခန္ ့ခန္ ့ျငား ျငား ဆက္ဆံၾက သည္ ဟု မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကပါသည္။

က်မ္းကိုး
ျမန္မာရာဇ၀င္ (ဟာေဗး ၁၉၂၅)
ေရွးေဟာင္းၿမန္မာေခတ္ဦး ပုဂံ နယူးေယာက္။
ေဂ်ေဂ်ေအာ္စတင္။ -၁၉၆၉ လုစ္မဟာ
ျမန္မာရာဇ၀င္ေတာ္္ၾကီး ( ဦးကုလား )
မွန္နန္းရာဇ၀င္ သံုးတြဲ

2 comments:

မင္းက်န္စစ္။ said...

ကိုယ့္သမိုင္းေၾကာင္းေလး ကိုယ္တိုင္လာဖတ္တာ။ အေကာင္းေလးေတြခ်ည္းပဲ ဟိဟိ

Nan said...

မြန္ဘာသာျဖင့္ ေရးထိုးထား သည့္ ေ႐ွြစည္းခံုေက်ာက္စာ အေထာက္အထား အ ရ ။ မ်ားစြာေသာသူခပ္သိမ္းတို ့သည္ သား တကြဲ ၊ မယား တကြဲ ၊မိ တကြဲ ၊ ဖ တကြဲ ၊ ျဖစ္ၾက ရ ကုန္၏။ ထို သူတို ့၏ ဆင္းရဲ ဒုကၡ ကို ငါၿငိမ္းပါအံ့။ ထို သူ တို ့၏ မ်က္ရည္ ကို ငါ သုတ္ ပါအံ့။ ငါ ၏ ယာဘက္လက္ျဖင့္ ဆန ္စပါး ရိကၡာကိုေပးအံ့။ ငါ ၏ ၀ဲဘက္လက္ျဖင့္ ၀တ္စားတန္ဆာေပးအံ့။ အမိ သည္ သားငယ္ ကို ရင္ခြင္၌ ႏွစ ္သိမ့္ ေစ အံ့ သကဲ့ သို ့ ငါ သည ္လည္း တိုင္းသူျပည္သား တို ့ကို ႏွစ္သိမ့္ေစ အံ့။

ဘုရင္ေတြထဲမွာေတာ့ အေတာ္ဆံုးပါပဲရွင္