Wednesday, May 28, 2008

ပထမ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္အေနာ္ရထာ ( ၂ )

အေနာ္ရထာ ဘု ရင္နွင့္ ျမန္မာ အၾကီး အကဲ မ်ား သည္ ပုဂံျပည္ ၏ အင္အား ကို တိုး ခ်ဲ့ျဖည့္ တင္း သည္ ဆိုရာ ၌ ထို အခ်ိန္က ျမန္မာလူမ်ိဳး တို ့၏ အဓိက ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ ေရသြင္း စိုက္ပ်ိဳး ေရးလုပ္ငန္း ကို တိုး ခ်ဲ့ စိုက္ ပ်ိဳး ၍ ကာကြယ္ ေရး အင္အား ကို ျဖည့္ တင္းျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။
သမိုင္း၀င္ အေထာက္ အထား မ်ား အရ အေနာ္ရထာ ဘုရင္ဦး ေဆာင္ ေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳး မ်ား သည္ေက်ာက္ ဆည္နယ္ရွိ ပန္း ေလာင္း နွင့္ ေဇာ္ဂ်ီျမစ္ တို ့ ကို အမွီျပဳ ကာ ဆည္ၾကီး ၇ ဆည္ ကို တူးေဖၚ ခဲ့ၾကသည္။ ၃ နွစ္ ခန္ ့အလုပ္သမား ေပါင္းေျမာက္ မ်ား စြာ ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရေၾကာင္း ျမန္မာရာဇ၀င္ ေဟာင္းမ်ား ၌ ေရး သား ထားသည္။
ထို ့အျပင္ ပ်က္စီးလ်က္ ရွိသည့္ မိတၳီလာကန္ၾကီး ကို လည္းျပန္ လည္ျပင္ဆင္ ၍ ေရသြင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ ငန္း အတြက္ ခ်ဲ့ ထြင္ျခင္း ျပဳၾကသည္။ ထိုသို ့ ဆည္ေပါင္း မ်ား စြာ တိုးခ်ဲ့လိုက္ သျဖင့္ အေထြေထြ ြစီး ပြား ေရး သည္ တရွိန္ တည္း တိုးတက္ လာကာ ေက်ာက္ဆည္ႏွင့္ မိတၳီလာ နယ္မ်ား သည္ ပုဂံျပည္ ၏ စပါး က်ီ မ်ား ျဖစ္လာသည္။ စီးပြားေရး ေသာ့ခ်က္ လည္းျဖစ္လာသည္။
ပုဂံျပည္ ၏ အင္အား သည္လည္း တိုးတက္ျပည့္ၿဖိဳးလာသည္။ ထို့ ေနာက္ ရိကၡာ ေပါင္းမ်ား စြာကုန္က်ခံကာ လူေျမာက္ မ်ားစြာ သံုးျပီး ရွမ္းျမန္မာနယ္စပ္ တေလ်ွာက္ ၊ ဗန္းေမာ္မွ ေတာင္ငူ အထိ ကင္းျမိဳ ့၄၃ ျမိဳ ့ွ ဖြဲ့စည္း တည္ ေထာင္သည္။ ယင္းသို ့ နယ္စပ္တေလ်ွာက္ ကင္းျမိဳ ့၄၃ ျမိဳ ့ကို စံနစ္ တက် ဖြဲ့ စည္း တည္ေထာင္ျပီး ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ဘက္ နွင့္ အေရွ ့ ဘက္ ရွိ ရွမ္းနယ္မ်ား သို ့ခ်ီတက္ သိမ္းသြင္းသည္။
ထို ့ေနာက္ ပုဂံျပည္ နွင့္ ယူနန္အၾကား ရွိ ရွမ္းနယ္မ်ား ကို နန္ခ်ိဳႏိုင္ငံ ဘုရင္မ်ား က ငွင္းတို ့၏ ပဏာဆက္ အ ျဖစ္သေဘာထား ကာ ဆက္သြယ္ ေနေသာေၾကာင့္ နိုင္ငံေရး အရ အေနာ္ရထာ ဘုရင္ သည္ နန္ခ်ိဳ နိုင္ငံသို ့ ခ်ီတက္ သြားေရာက္ သည္။ ထိုအခ်ိန္က နန္ခ်ိဳ နိုင္ငံ ၏ စည္းလံုး မွဳ ပ်က္ျပား လ်က္ အင္အား ေလ်ာ့ပါး ေန ေသာ အခ်ိန္ လည္းျဖစ္ ၍ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ျဖစ္ခဲ့သည္။
အဘယ္ ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ အေနာ္ရထာ ဘုရင္ လက္ထက္ မွ အစျပဳ ၍ ပုဂံ ေခတ္ တေလ်ွာက္လံုး ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း ရွိ ရွမ္းနယ္မ်ား ၏ အေရး အခင္း နွင့္ ပတ္သက္ ၍ နန္ခ်ိဳမင္းဆက္ ဘုရင္မ်ား ၏ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္မွဳ ကို မေတြ ့ရွိရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ နိုင္ငံ ေျမာက္ဘက္ႏွင့္ အေရွ ့ဘက္ ရွိ ရွမ္းနယ္မ်ား ကို အေနာ္ရထာဘုရင္သည္ စည္းလံုး သိမ္း သြင္း သည္ဆိုရာ၌ ရွမ္း နယ္မ်ား ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၊ စီးပြားေရး ၊ ယဥ္ေက်းမွဳ တို ့အား ၀င္ ေရာက္ စြက္ဘက္ျခင္း ျပဳ သည္ကို မေတြ ့ရပဲ နိုင္ငံေရး သေဘာ မ်ွ ေလာက္သာပင္ ခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ ၏ ေစာ္ဘြားအ ၾကီး အကဲ မ်ား က ပုဂံမင္းဆက္ ဘုရင္မ်ား အား ခါ အား ေလ်ာ္စြာ လက္ေဆာင္ပဏာ ဆက္သြင္းျခင္းျပဳ ရ ေသာ နိုင္ငံေရး ဆက္ဆံ မွဳ ေလာက္ သာျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ သမိုင္း တေလ်ွာက္လံုး လိုလို ပင္ ရွမ္းနယ္ အၾကီး အကဲ မ်ား သည္ မိမိတို ့၏ ျပည္ နယ္ မ်ား ကို မိမိတို ့သေဘာ အတိုင္း လြတ္လပ္ စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾက သည္သာ ျဖစ္သည္။
တနိုင္ငံလံုး ၏ အေရး နွင့္ သက္ဆိုင္ ျခင္းမရွိ လ်ွင္ ျမန္မာမင္းဆက္ ဘုရင္မ်ား သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ မ်ား ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အား ၀င္ ေရာက္စြက္ ဘက္ျခင္းျပဳ သည္ကို လည္း မေတြ ့ရေခ်။


က်မ္းကိုး
အေရွ႕ေတာင္အာရွရာဇ၀င္၊ ေဟာ-၁၉၅၅
ျမန္မာရာဇ၀င္ (ဟာေဗး ၁၉၂၅)
ေရွးေဟာင္းၿမန္မာေခတ္ဦး ပုဂံ နယူးေယာက္။ ေဂ်ေဂ်ေအာ္စတင္။ -၁၉၆၉ လုစ္
မဟာ ျမန္မာရာဇ၀င္ေတာ္္ၾကီး ( ဦးကုလား )
မွန္နန္းရာဇ၀င္ သံုးတြဲ

3 comments:

koyanznaing said...

မသက္ ေရ...
ေနာက္ဆက္တြဲ ကို ဖတ္ဖို ့ ေစာင့္ေနပါတယ္...
ရွားရွား ပါးပါး ရွာေဖြေရးေပး ထားလို ့ ဖတ္ရတာ...ေက်းွဇူး

Nan said...

ကင္းၿမိဳ ့၄၃ ၿမိဳ ့ ဆို မနဲပါလား
အဲဒီေခတ္ လွည္းေခတ္ဆိုေတာ့
ေတာ္လိုက္တာေနာ္

water said...

မသက္ဇင္ေရးသားတင္ျပတဲ့ သမိုင္းအေၾကာင္းဖတ္ရတာေကာင္းတယ္ဗ်ာ။ ဒီလိုေလ့လာသူေတြနည္းလွပါတယ္။ သိသူေတြလည္းနည္းလွပါတယ္။ မသက္ဇင္ရဲ႕ ေက်ာက္ဆည္တ၀ိုက္က စိုက္ပ်ိဳးေရးထူေထာင္တာကို ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ အသိေလးတစ္ခုေျပာခ်င္ပါတယ္။ အဲ့ထဲမွာ "ကင္းျမိဳ႕ ၄၃ျမိဳ႔ကို တက် ဖြဲ့ စည္း တည္ေထာင္ၿပီး ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ဘက္ ႏွင့္ အေရွ ့ ဘက္ ရွိ ရွမ္းနယ္မ်ား သို ့ခ်ီတက္ သိမ္းသြင္းသည္။"တယ္ ဆိုတာေတာ့ အံ့ၾသမိပါတယ္ ကြၽန္ေတာ္ သိတဲ့သမိုင္းျဖစ္စဥ္ကေတာ့ အဲ့ခ်ိန္မွာ လန္႔ေက်ာဝ့္မင္းလက္ထက္ အဲ့ခ်ိန္မွာ ပုဂံဟာစိုက္ပ်ိဳးေရးကို ေကာင္းေကာင္းနာမလည္ပါဘူး။ ပုဂံဟာ ေသးေသးေလးပါ။ အေနာ္ရထာဟာ ဗုဓၵရဲ႕ ဆြယ္ေတာ္အစစ္ကို တရုတ္ျပည္ရွိ တဳ႕လီ ျပည္မွာ သြားဖူးခ်င္လို႔ မိုင္းေမာျပည္ဘုရင္ကို သံုးၾကိမ္ထက္မနည္း လက္ေဆာင္ဘ႑ာေတြနဲ႔ တဳ႕လီကို အေၾကာင္းၾကားဖို႔ အကူအညီေတာင္းခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ တဳ႕လီျပည္က အေနာ္ရထာကို ေပးဖူးဖို႔မေျပာနဲ႔ ေပးေတာင္မလာဘူးေျပာတယ္။ ေနာက္ေတာ့လည္း သနားအားနာမႈနဲ႔ ျမဘုရားတစ္ဆူမိုင္းေမာက လူေတြနဲ႔ ျပန္ေပးလြႊတ္တယ္တဲ့။ အဲ့ခ်ိန္မွာ အေနာ္ရထာဟာ ရွမ္းျပည္ေတြကို ခဏခဏေရာက္ေတာ့ ရွမ္းေတြရဲ႕စုိက္ပ်ိဳးမႈပညာကုိ သေဘာက်ေတာ့ မိုင္းေမာဘုရင္ဆီမွာ သမီပ်ိဳကို ေတာင္းရမ္းေတာ့ မိုင္းေမာဘုရင္ကလည္းေပးေလသတဲ့။ အဲ့မိဖုရားနာမည္က နန္းမြမ္လ တဲ့ နန္းမြန္းလ ဗုဒၵဘာသာကို သိပ္ၾကည္ညိဳသူလို႔သိရပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့သူ႔ဖခင္က အေနာ္ရထာနဲ႔ လက္ဆက္ေပးေတာ့ သူမအတြက္ကြၽဲႏြား အခိုင္းေစေတြအေျမာက္အမ်ားေပးလႊတ္ခဲ့ျပီး ေက်ာက္ဆည္မွာ ျမိဳ႕တည္ေစျပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးကို လုပ္ကိုင္ေစတယ္။ အဲ့ခ်ိန္မွာ ေက်ာ္တည္သည္ ပုဂံရဲ႕ စပါးက်ီၾကီးလို႔ေခၚၾကေလသတဲ့။ နန္းမြမ္းလလည္း မ်က္ႏွသာရတဲ့သေဘာေပ့ါ။ အဲ့ခ်ိန္မွာ အေနာ္ရထာမွာ မိဖုရားေလးပါးရွိပါတယ္။ မြန္မင္သမီးတစ္ပါး၊ ေဝသာလီျပည္ကတစ္ပါး၊ ျပီးေတာ့ အရပ္သူထဲကတစ္ပါး၊ ျပီးေတာ့ နန္းမြမ္းလေပါ့။ အဲ့မွာ နန္းမြမ္းလွကို သိပ္ၾကည့္ပံုမရဘူး သူ႕ကို စြန္းကေဝမဆိုျပီး စြပ္စြဲၾကေလသတဲ့ သူ႔အေဆာင္ကေန ညည အလင္းေရာင္ထြက္တယ္ေပ့ါ။ ပထမအေနာ္ရထာလည္းမယံုဘူး။ ေနာက္ေတာ့သူ ကိုယ္တိုင္ ညတစ္ညမွ နန္းမြမ္းလအေဆာင္က အလင္းျဖာထြက္ေနတာကို ျမင္ေလေတာ့ သူလည္း သူမ်ားေျပာသလိုပဲဆိုျပီး ႏွင္ထုတ္ေလသတဲ့။ အဲ့ခ်ိန္မွာ ေရႊဆည္းခံုဘုရားကို နန္းမြမ္းလွဦးစီးတည္ေနတာမျပီးေသးဘူး။ သမိုင္းထဲမွာေတာ့ အေနာ္ရထာတည္တာေပ့ါလို႔ပဲ ေရးၾကပါတယ္။ နန္းမြမ္းလသည္ ဘုရားလည္းမျပီးေသးပဲ အေမာင္းထုတ္ခံရေလသတဲ့။ ဒီသတင္းကို ေမာင္ျဖစ္သူက ေမာျပည္ကေနၾကားေတာ့ ေဒါသထြက္ျပီး ရွမ္းျပည္က မိုးညွင္း၊ မိုးေကာင္း၊ မိုးမိတ္၊ လဲခ်ာနဲ႔ အျခားေသာ ရွမ္းဘုရင္ကိုေခၚျပီး အေနာ္ရထာကို သတ္မယ္ဆိုျပီး လာၾကတယ္။ နန္းမြမ္းလလည္း ေက်ာ္ဆည္က သူ႔လူေတြေခၚမေခၚေတာ့ မသိဘူး။ ခုထိေတာ့ ေက်ာ္ဆည္မွာ ရွမ္းေတြရွိပါေသးတယ္လို႔သိရပါတယ္။ အဲ့လိုနဲ႔ နန္မြမ္းလဟာ ခုမႏၱေလးနယ္ကိုေရာက္ေတာ့ ေခ်ာင္းတစ္ခုမွာ မ်က္ႏွာ သစ္ေတာ့ သူမနားကပ္က ေခ်ာင္းေရထဲျပဳတ္က်ေတာ့ အဲ့မွာအလင္းျဖာလာတယ္။ ဒီေတာ့မွ သူ႔ကိုေမာင္ထုတ္တဲ့အေၾကာင္းရင္းကို သိေလတယ္။ သူနားကပ္ထဲမွာ အစဥ္အဆက္က ဘယ္တုန္းကမသိထည့္ခဲ့တဲ့ ဓာတ္ေတာ္ေၾကာင့္အလင္းျဖာတာပဲ။ အဲ့နားကပ္နဲ႕ပဲ သူမက ေရႊစာရံဘုရားကို တည္ခဲ့ပါတယ္။ မႏၱေလးေရႊစာရံဘုရားပါ။ ျပီးေတာ့ သူ႔ဖခင္တိုင္းျပည္ကို ဆက္ဆက္သြားေတာ့ သူ႕ေမာင္က တပ္ေတြနဲ႔ အေနာ္ရထာကို သတ္ဖို႔ ဆင္းလာတာနဲ႔တိုးေတာ့ သူမက ဘုရား တရား စိတ္ပဲထားျပီး မတိုက္ဖို႔ေျပာေတာ့ သူ႕ေမာင္လည္း မတိုက္ေတာ့ဘဲ က်န္ျပည္ေတြက စစ္တပ္ကို ျပန္ေစသတဲ့။ အဲ့မွာ နန္းမြမ္းလလည္း ျပန္လာတာ တခမ္းတနားမဟုတ္ေတာ့ေလျပီ။ ဒီလိုနဲ႔ အဖ်ားမိေလသတဲ့။ ျပီးေတာ့ အဲ့လမ္းမွာ ေသဆံုးေလတယ္။ ေမာင္ျဖစ္သူကလည္း အမစိတ္နဲ႔ပဲ ေသေလသတဲ့။ သူတို႔ႏွစ္ပါး အုတ္ကူတည္ထားတဲ့နာ္းမွာ ဘုရားလည္းတည္ထားေပးပါတယ္။ အဲ့ဘုရားကေတာ့ ေပၚၾကိဳဘုရားပါ။ ေပၚၾကိဳ ရဲ႕အဓိပၸါယ္က အေဖၾကိဳတာေပ့ါ။ တကယ္တမ္း ေမာင္ပဲၾကိဳတဲ့သေဘာျဖစ္တာေပ့ါ။ ေပၚ ကအေဖပါ။ အဲ့ေခတ္မွာ အေနာ္ရထာ ဒီေလာက္ထိၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္သိမ္းခဲ့တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ အ့့ံၾသပါတယ္။