Saturday, April 12, 2008

ေရွးေဟာင္းပ်ဴလူမ်ိဳးမ်ား

သဘာ၀ အရိုင္းသက္သက္ မ်ွသာ ရွိေသး သည္ ့ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း သို ့ ပထမဦးဆံုး တိုးေ၀ွ ့၀င္ေရာက္ လာ သည္ မွာ အေနာက္တိဗက္အ နြယ္၀င္ပ်ဴ လူမ်ိဴးမ်ားျဖစ္သည္။ ပ်ဴ နွင့္ အနြယ္တူ ေရွးေဟာင္းလူမ်ိဳး မ်ား သည္ အိႏၵိယ ျပည္ အေရွ့ ့ဘက္ ေဒသ မ်ား မွ အစုစု ကြဲကာ ဧရာ တီျမစ္၀ွမ္း ေဒသတ၀ိုက္ သို ့ျပန္ ့နွံ့ သြား ၾကဟန္ရွိသည္။

ရ ခိုင္ကမ္း ရိုးတန္းေဒသသို ့လည္း ၀င္ေရာက္သြားၾက သည္ ဟု ယူဆ ရသည္။ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း ေဒသ တ၀ိုက္ တြင္ ပ်ဴ လူမ်ိဳး မ်ား နွင့္ သက္ဆိုင္ သည့္ ေရွးေဟာင္းျမိဳ ့ပ်က္ မ်ား ၊ အသံုးအေဆာင္ မ်ား အားရွာ ေဖြတူးေဖၚ ေတြ ့ရွိ ခ်က္ အရ ေရွးေဟာင္း ပ်ဴ လူမ်ိဳးမ်ား သည္္ ျမန္မာ နိုင္ငံ အထက္ပိုင္း ေရြဘို ။ မံုရြာ။ အေလာင္း ေတာ္ ကသဖ။ ဖိုး၀င္း ေတာင္ ၊ ဟန္လင္းၾကီး ၊ တေကာင္း ၊ ျမင္းၿခံ ၊ ပုဂံ ၊ ပုပၸား ၊ မေကြး ၊ မင္းဘူး ၊ သရက္ ၊ေတာင္ တြင္းႀကီး ။ ရမည္းသင္း ၊ ေညာင္လြန္ ၊ ျပည္ ၊ ေမွာ္ဇာနယ္မ်ား တြင္ ၿမိ ့ျပျပည္ရြာ မ်ား ထူေထာင္ ခဲ့ၾက သည္ ဟု အေထာက္ အထား အခိုင္အမာ ေတြ ့ရွိရသည္။

သေရေခတၲရာျမိဳ ့ေဟာင္း အား တူးေဖၚသည့္ အခါ ၀ိကရာမ နွင့္၀ါရမမင္းဆက္ မ်ား ၏ အရိုးအိုးမ်ား ကို ရွာ ေဖြ ေတြ ့ရွိရသည္။ ၀ိကရာမ နွင့္ ၀ါရမမင္းဆက္ မ်ား သည္ ၊ ၇ ရာစုခန္ ့ေလာက္က သေရေခတၲရာ တြင္ စိုးစံ ခဲ့ေၾကာင္း အရိုးအိုးမ်ားေပၚ တြင္ ကမၺည္း ထိုးထား သည့္ စာတမ္းမ်ား က အ ခိုင္အမာသက္ေသခံ လ်က္ရွိသည္။

ယင္း အေနာက္ တိဗက္အနြယ္၀င္ ပ်ဴ လူမ်ိဳးမ်ား နွင့္ အနြယ္တူလူမ်ိဳး မ်ားသည္ ။ အိႏၵိယအေရွ့ပိုင္းေဒသ သို့ ေရာက္ နွင့္ ေနၾက ေသာ အင္ဒိုအာရိယန္ မ်ား နွင့္ နွစ္ကာလ အတန္ၾကာ ေနထိုင္လာခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ အင္ ဒို အာရိယန္မ်ား ထံ မွ ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳ အေတြ ့အၾကံု နွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳ မ်ား ကို ဆက္ခံ ရရွိလာဖြယ္ရွိသည္။ တူးေဖၚေတ့ြ ့ရွိရ သည့္ ကိုးကြယ္မွဳဆိုင္ ရာ ဘုရားပုထိုး မ်ား ၊ ရုပ္ထုဆင္းထု မ်ား ကိုၾကည့္ ၍ ၊ ျဗဟၼဏ ၊ မ ဟာ ယန ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ စသည္ျဖင့္ ေရာေထြးေနေၾကာင္း ထင္ရွားစြာ ေတြ ့ ရသည္။ ပ်ဴ တို ့၏ ဗိသုကာနည္းမွာ ၊ အိနၵိယျပည္ ဂုတၲေခတ္ သ့ို နြယ္ ေနျပီး သကၠတ နွင့္ ပါ႒ိစာေပမ်ားကို သံုးစြဲေၾကာင္းသိရသည္။ အကၡရာ အေရး အသား မွာ အိႏၵိယနိုင္ငံသံုးျဗဟၶီသို ့နြယ္သည့္္ ကဒမၻအကၡရာမ်ိဳးႏွင့္ဆင္တူေလသည္။

သမိုင္း ၀င္ တရုတ္နန္းတြင္း မွတ္တမ္းမ်ား နွင့္ တ ရုတ္ စာ ေပ မ်ား ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပ်ဴလူမ်ိဳး မ်ား သည္ ၄ ရာစုေလာက္ က တည္းက တိုး တက္ ယဥ္ေက်းလ်က္ ရွိသည့္ လူ မ်ိဳးအျဖစ္ ေဖၚျပထားသည္။ ၈ ရာစု ေလာက္တြင္ ပ်ဴလူမ်ိဳးမ်ားတြင္ ၾကီးက်ယ္ခန္းနားၿပီး အံ့ၾသ ေလာက္ ဖြယ္ရာ ျမိဳ ့ၾကီး ၅ ျမိဳ ့နွင့္ ျပည္နယ္ ကေလး မ်ား ၁၈ နယ္ မ်ွရွိေၾကာင္း ပ်ဴမင္းသား အရွင္သခင္မ်ားတြင္ အေခ်ြအရံမ်ား ေက်းက်ြန္သင္းပင္း မ်ား ရွိ ေၾကာင္းယူနန္နယ္ နန္ခ်ိဳဘုရင္ သည္ ပီကင္း တရုတ္ဧကရာဇ္ဘုရင္ထံ အဖူးအေမ်ွာ္ လာေရာက္သည့္ အခါ သံအဖြဲ ့နွင့္အတူ ပ်ဴ မင္းသားအၾကီးအကဲ နွင့္ ကေခ်သည္ အဖြဲ ့တဖြဲ ့လည္းပါလာေၾကာင္း ေဖၚျပမွတ္တမ္း တင္ထားသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ( ပ်ဴလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သမိုင္းပညာရွင္မ်ားအတြင္း မတူကြဲျပား ရွဳတ္ေထြးလ်က္ရွိေသာ ျပသနာ တရပ္ကို အက်ဥ္းသင့္၍ ေဖၚျပလိုေပသည္။ ယင္းမွာ အခ်ိဳ႔ သမိုင္းပညာရွင္မ်ားက ပ်ဴလူမ်ိဳးတို႔သည္ တိဗက္အနြယ္ျဖစ္သည္။ သို့ မဟုတ္ ထိုင္ရွမ္းအႏြယ္ျဖစ္သည္။ ပ်ဴလူမ်ိဳးမ်ားသည္ တရုတ္ျပည္ ယူနန္နယ္နွင့္ စုခ်န္နယ္မ်ားမွ လာသည္။ သို့ မဟုတ္ အိႏၵိယမွလာသည္။ စသည္ျဖင့္ ကြဲျပားၾကသည္။ ယင္းျပသနာမွာ မနုသေဗဒ ဘာသာ ေဝါဟာရ နွင့္လူမ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ားႏွင့္ အမ်ားဆံုး သက္ဆိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္လ်က္ သမိုင္းေရးရာ ျပသနာ အေနနွင့္ကား ေယဘူယ် အေနမွ် ေလာက္သာ အၾကံုးဝင္ လိမ့္မည္ထင္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းကို ေလ့လာရာတြင္ စဥ္းစားရံုမွ်သာ ထည့္သြင္းေဖၚျပ လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို့ရာတြင္ ပုဂံမင္းဆက္မ်ားအနက္ ထင္ရွားသည့္ က်န္စစ္သားမင္းကို ရည္စူး၍ ၄င္း၏ သားေတာ္ ရာဇကုမာရမင္းသား ေရးထိုးစိုက္ထူခဲ့ေသာ ျမေစတီ ေက်ာက္စာပါ ပ်ဴစာအေရးအသားကို ေထာက္၍ ပုဂံေခတ္သို့ တိုင္ေအာင္ ပ်ဴလူမ်ိဳးမ်ားသည္ သီျခားလူမ်ိဳးတမ်ိဳး အျဖစ္ျဖင့္ ရပ္တည္လ်က္ရွိေနတံုး ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယူဆရန္ ရွိသည္။ ပုဂံေခတ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ကား ပ်ဴလူမ်ိဳးမ်ား အေၾကာင္းအရာနွင့္ ပတ္သက္၍ ရည္ညႊန္း ေဖၚျပေသာ မည္သည့္ အေထာက္အထားမွ် မေတြ႔ရွိရေတာ့ေခ်။ သီးျခားလူမ်ိဳးတမ်ိဳးအျဖစ္မွ ရပ္စဲကာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ၿပီးအပိုင္ ေရာယွက္ေပါင္းစပ္၍ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးတည္း ျဖစ္သြားၿပီဟု ယူဆရန္သာရွိသည္။ )

က်မ္းကိုး
မိတ္ဆိနာ-ေခတ္ဦးဖုနန္-ဖန္-ပ်ဴ ႏွင့္ရခိုင္ယိုးဒယားသင္းဂ်ာနယ္။
ေဒါက္တာသန္းထြန္း ၏ ပ်ဴေတြဘယ္ေပ်ာက္သြားသလဲ
အေရွ႕ေတာင္အာရွရာဇ၀င္၊ ေဟာ-၁၉၅၅
ဖန္ခ်ံဳ ( တရုတ္ရာဇဝင္ဆရာ႒ကီး )
ထန္တရုတ္မွတ္တမ္းေဟာင္းမ်ား
ေရွးေဟာင္းၿမန္မာေခတ္ဦး ပုဂံ နယူးေယာက္။ ေဂ်ေဂ်ေအာ္စတင္။ -၁၉၆၉ လုစ္
အေရွ႕ေတာင္အာရွရာဇ၀င္၊ ေဟာ-၁၉၅၅
ၿမန္မာရာဇ၀င္ (ဟာေဗး ၁၉၂၅)

5 comments:

maymaykhin said...

ျပဴေတြဟာ ကုလားေတြေပါ႔ေနာ္

504peace@gmail.com said...

ပ်ဴဘယ္ကလာတယ္ဆိုတာကိုဘဲ ေရးၾကတယ္။ ပ်ဴေတြက ဘယ္ခုႏွစ္ သကၠရာဇ္က စေပ်ာက္တယ္ ေနာက္ဆံုးဟာ ဘယ္ေနရာမွာ ေပ်ာက္တယ္ဆိုတာ ေရးသင့္တယ္၊ ရာဇာကုမရေက်ာက္စာမွာ ပ်ဴစာပါေသးတယ္ဆိုေတာ့ ထိုအခ်ိန္မွာ ပ်ဴေတာ့ တေနရာရာမွာ ရွိေသးတယ္။ ဒါကို ေဒါက္တာသန္းထြန္းမေရးဘူးလား

Nan said...

ျမန္မာတို ့ရာစုႏွစ္ အ နည္းငယ္ အတြင္း အေျခ စိုက္ ႏိုင္ျခင္း မွာ ျမန္မာ တို ့၏ အစြန္း အစ အျပင္ ထို အခ်ိန ္ကာလ တြင္ နန္ခ်ိဳ ထိုင္းရွမ္း တ့ို ၏ တိုက္ ခိုက္ ဖ်က္ဆီးျခင္း ကို ခံလိုက္ရၿပီး ၊ တိုင္းပ်က္ျပည္ပ်က္ ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပ်က္သုဥ္းယံုသာ မကကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္း မ်ားပါ ပ်က္ ျပားၿပီး ရပ္တည္ရာ မရ ကစင့္ ကလ်ား ျဖစ္ေနသည့္ ပ်ဴ လူမ်ိဳး မ်ား ႏွင့္ ေရာ ေထြး ေန ထိုင္ရာ မွ ရာစုႏွစ္ အနည္းငယ္ ခန္ ့အတြင္း ပ်ဴ လူမ်ိဳး မ်ား ႏွင့္ ေသြးေရာေႏွာ သြားႀကၿပီး လူမ်ိဳး ႀကီး ႏွစ္မ်ိဳး ေပါင္း စပ္ လိုက္ၾကသၿဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၊ ကာကြယ္ေရး၊ ယဥ္ေက်းမွဳ စသည္ ျဖင့္ အစစ အရာရာ တိုးတက္ဖြံ ့ျဖိဳးလာၿပီး ကိုးရာစု ႏွင့္ ဆယ္ရာစုခန္ ့ေလာက္တြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း ေဒသ အား စည္းလံုးသိမ္းသြင္းၿပီး ပုဂံျပည္ ႏွင့္ ပုဂံမင္းဆက္ ကို စတင္ တည္ ေထာင္ေလသည္။

အထက္ကတေယာက္က???????? ?ေရွးေဟာင္းျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားကိုမဖတ္မိဘူးနဲ႔တူပါတယ္။
ျမန္မာေတြနဲ႔ပ်ဴလူမ်ိဳးေတြ ေသြးေရာေႏွာသြားၾကတယ္
ပ်ဴေတြေနာက္ပိုင္းေပ်ာက္သြားတယ္ဆိုတာေလ

ေန ခ said...

​ေသြး​ေရာတယ္​ဆိုတာကိုလက္​ခံပါတယ္​..ပ်ဴလူမ်ိဳး​ေပ်ာက္​သြားတယ္​ဆိုတာကိုလက္​မခံပါဘူးဗ်ာ...ပ်ဴလူမ်ိဳ​​း​ေတြကသူတိုကိုယ္​သူတိုပ်ဴလူမ်ိဳးလိုမ​ေျပာ​ေတာ့တာပဲရွိတာပါ..

Tint Lwin Swe said...

အဂၤလိပ္ၾကီးး လုစ္ေနာက္လိုက္လွ်င္ ပ်ဴက မရွိေတာ့ဘူး။ မလိုက္လွ်င္ ရွိတယ္။ ေရွးက ျမိဳ႕ျပႏို္င္ငံေလးေတြဆိုေတာ့ ပ်ဴတို႕ သက္တို႕ ကမ္းယံတို႕ဆိုျပီး ေခၚၾကပံုပဲ။ အမ်ားစုက ပ်ဴ (ျပည္)သားေတြ ျဖစ္ပံရတယ္။ မစည္းလံုးဘူး။ ရန္ျဖစ္ၾကတယ္။ ဒါကို စည္းလံုးႏိုင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ (ဘုရင္)ေတြ လက္ထက္က်ေတာ့ အဲဒီ ၃စုကို ေပါင္းျပီး ျမန္မာေခၚတာပဲ။ အဲဒါ လက္မခံႏိုင္တဲ့ ကမ္းယံက ခြဲထြက္ျပီး ရခိုင္ ျဖစ္တယ္။ ကမ္းယံဆိုျပီး သီးျခား လူမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလူမ်ိဳးစုေတြပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႕ ရခိုင္နဲ႕ ျမန္မာျခမ္းက လူေတြ ေနပံု ထိုင္ပံု ဝတ္ပံု ေျပာပံု စာေရးပံုေတြ တူၾကတာ။ ေနာက္ပိုင္း တိုင္းျပည္ က်ယ္ျပန္႕ေအာင္ လုပ္ႏိုင္တာရယ္၊ ဗုဒၶဘာသာေၾကာင့္ ျမန္မာစာ ပိုျပီး တိုးတက္လာတာရယ္ေၾကာင့္ ျမန္မာ ျဖစ္ကုန္တာ။ ၾကိဳက္တဲ့ နာမည္တတ္ ဒီလူမ်ဳိးစုေတြပဲ။