Sunday, April 27, 2008

ဒြတၲေဘာင္မင္းႀကီးႏွင့္သေရေခတၲရာ

ဗုဒၶ ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အိႏၵိယ ေျမာက္ပိုင္း နယ္စပ္ နီေပါ တြင္ ဖြားျမင္ခဲ့ သည့္ သာကီ၀င္ မင္းတပါး ျဖစ္သည္၊ မင္းသား ၏ အဘိုးသည္ သာကီ၀င္ လူမ်ိဳးႏြယ္စု အတြင္း ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ဧရာ၀တီ ျမစ္ ညာအရပ္ တေကာင္းတြင္လာေနသည္။ ထို မင္းအမည္ မွာ အဘိရာဇာဟုေခၚသည္။ ႀကီးျမတ္ေသာ မင္းဟု အ ဓိပၸါယ္ ရသည္၊ အဘိရာဇာမင္း ကြယ္ လြန္ သည့္ အခါ သားနွစ္ပါး က နန္းလုၾကရာ အၾကီးက ေတာင္ ဘက္ သို ့ထြက္လာၿပီး ရခိုင္ ဓည၀တီ သို ့ေရာက္ သြား သည္။ မင္းသားအငယ္ က အထက္ အညာ ကို အနိုင္ရ လိုက္ သည္။
တေကာင္း နန္းဆက္ မွာ ကံရာဇာငယ္ က စ သည့္ မင္းဆက္ ၃၂ ဆက္ ေျမာက္တြင္ နန္ခ်ိဳ ရွမ္းမ်ားေရာက္ ဖ်က္ဆီး ၍ ျပည္ပ်က္ခဲ့ရသည္။ ျပည္ပ်က္စဥ္ အစု ၃စု ကြဲကာ တစုသည္ ဧရာ၀တီျမစ္ရိုး တေကာင္း ေတာင္ ဘက္ မလယ္အရပ္တြင္ အေျခခ် ေနထိုင္ၾကသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ နွစ္ေပါင္း နွစ္ေထာင့္ငါးရာ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ဘုရား လက္ထက္ က ဟု ဆိုသည္။ အဘိရာဇာ အား ဘိုးဘြားအရာ မွ နွင္ထုတ္သည့္ သေဘာမ်ိဳး နွင့္ သာကီ၀င္ မင္း တပါးျဖစ္သည့္ ဓဇရာဇာ သည္ မလယ္ အရပ္သို ့ေရာက္လာျပန္ၿပီး ငွင္း အရပ္တြင္ ခိုကိုးေနသည့္ သာကီ၀င္ မင္းသမီး တဦး နွင့္ လက္ထပ္ျပီး ပ်ဴမင္းဆက္ကို တေကာင္းတြင္ ထပ္ ၍ ထူေထာင္ၾကျပန္သည္။ ၁၇ နွစ္ ေျမာက္ မင္းသည္ မဟာရာဇာမင္းၾကီး ဟု ေသာဘြဲ ့အမည္ျဖစ္သည္။ မဟာရာဇာမင္းၾကီး တြင္ နန္းဆက္ခံ မည့္ သားေတာ္မရွိ ၍ ေယာက္ဖေတာ္ ေခပဒုတ အား အိမ္ေရွ ့အရာအပ္နွင္းသည္ ေခပဒုတ မင္းသားသည္ ရန္သူ အား နွိမ္နင္းရန္ တပ္ထြက္လာၿပီး ရန္သူအား နွိမ္နင္းၿပီး ေနာက္ မူလေနထိုင္ရာ နွင့္ အလြန္ကြာေ၀း သည့္ ေနရာေရာက္ေနေသာေၾကာင့္ ေနာင္ အခါ သေရေခတၠရာျဖစ္မည့္ ေနရာ တြင္ ရေသ့၀တ္ လိုက္သည္။

ရေသ့ၾကီး ၏ ေယာက္ဖ မင္းၾကီး တြင္ မ်က္မျမင္ မင္းသား ညီေနာင္နွစ္ပါး ရွိသည္ ။ ေမြးစ ကပင္ ေဖ်ာက္ ဖ်က္ ရန္ မင္းၾကီး က ခိုင္းေသာ္လည္း မယ္ေတာ္ က တိတ္တဆိတ္ ေမြးထားခဲ့သည္။ ညီေနာင္ မင္းသား နွစ္ပါး အ ရြယ္ေရာက္လာသည့္အခါ မင္းၾကီးကသိျပီး ေဖါင္ေပၚတင္ကာ ျမစ္ထဲေမ်ွာလိုက္သည္။ ျမစ္တြင္ ေမ်ွာပါ လာရင္း မ်က္ေစ့ အလင္းရသည္။ ျမစ္ေအာက္ပိုင္း အေၾကအရပ္တြင္ရွိသည့္ ဦးၾကီးရေသ့ နွင့္ေတြ ့ကာ ဦးၾကီး ရေသ့ ၏ အစီအမံ အတိုင္း မဟာသမၻ၀မင္းသား နွင့္ ပ်ဴမင္းသမီး နန္းခမ္းအား ထိမ္းျမားေစ ၿပီး ပ်ဴတို့့ အား အုပ္ခ်ဳပ္ မင္း လုပ္ေစသည္။
ထိုသူတို ့မွ ဒြတၲေဘာင္ မင္းသားကိုဖြားျမင္သည္။ ဒြတၲေဘာင္ မင္းျဖစ္သည့္အခါ အလြန္က်ယ္၀န္းသည့္ သေရေခတၲရာျမိဳ ့ၾကီးအား တည္ေဆာက္ပါသည္။ ဗုဒၶသာသနာ ေတာ္အား ေထာက္ပံ့ျပီး ေန့စဥ္ ရဟန္းသံဃာ သံုးေသာင္းအား ပစၥည္းေလးပါး လွဴသည္။ ဒြတၲ ေဘာင္းမင္း တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ဘုရားမ်ား မွာ ေသာၾကမ ဘုရား ၊ ညီးညီးဘုရား ၊ စီးစီးဘုရား ၊ ေဘာေဘာ ဘုရား၊ ပုထိုးၾကီးဘုရား မ်ားျဖစ္သည္။

သို ့ေသာ္ မင္းၾကီးသည္ သာသနာေျမ ( ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း ) ေျမ အား သိမ္းယူခဲ့ေသာအမွဳ ကို ျပဳခဲ့ ေသာ ေၾကာင့္ ျပည္သူတို ့ ၏ ေလးစားမွု အား မရ ေတာ့ပဲ အခြန္အေကာက္မ်ား ရရွိမွဳ နည္းပါးခဲ့သည္။ မင္း ႀကီး သည္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ တိုင္းခန္း လွည့္လည္၍ အခြန္ခံထြက္ျပန္ ရာ ၊ ပန္ထြာ( ေတာင္တြင္းႀကီး ) မင္းသမီး နွင့္ေတြ ့ျပီး ပန္ထြာမင္းသမီး အား ယစ္မူးရင္း မဆင္မျခင္သြား လာရာမွ မုန္တိုင္းမိကာ ေရနစ္ေပ်ာက္ ဆံုး သြားသည္။

ရာဇ၀င္က်မ္း တို့ တြင္ ဒြတၱေဘာင္မင္းႀကီး အေၾကာင္း ေရးသားေဖၚျပၾကရာ တြင္ အေရးပါဆံုး အခ်က္မွာ ဗုဒၶ သာသနာ အား စည္ပင္ထြန္းကား ရန္ ဘုရင္မ်ားသည္ ေထာက္ပံ့ခဲ့ေသာ္လည္း သာသနာ အား ထိခိုက္ ဖြယ္ ရာ တစံု တခု လုပ္မိ သည္ နွင့္ ေဘးဒဏ္ သင့္ ၍ ပ်က္စီး ရပံု ကို ထင္ရွား စြာ ေရး သား ေဖၚျပ ၾကသည္ ကို ေလးနက္စြာ သံေ၀ ဂ ယူသင့္ၾကပါသည္။


က်မ္းကိုး
ေဒါက္တာသန္းထြန္း ၏
ပ်ဴေတြဘယ္ေပ်ာက္သြားသလဲ
သမိုင္း စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၁၈၁ မွ ၁၈၈ ထိ ေကာက္နုတ္ေဖၚျပသည္။

( မွတ္ခ်က္။ ။ မြန္ ၊ ျမန္မာ ၊ ရခိုင္ ရာဇဝင္ မ်ားတြင္ မိမိတို့ ၏ ျပည္နယ္ႏွင့္ မင္းဆက္မ်ားကို ဗုဒၶမပြင့္မီ ၊ လြန္ခဲ့ ေသာ နွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ နွင့္ အထက္ေက်ာ္ေလာက္မွ စ၍ ေဖၚျပၾကသည္။ ပ်ဴရာဇဝင္ ဟုဆိုရမည့္ ဟန္လင္းၾကီး
ျမိဳ့ သမိုင္းတြင္မူကား ပ်ဴျပည္နယ္ႏွင့္ မင္းဆက္မ်ားကို နွစ္ေပါင္း ၅၀၀၀ ေလာက္မွ စ၍ ေဖၚျပၾကသည္။ ျမန္မာရာ ဇဝင္ေတာ္ၾကီးတြင္ သေရေခတၱရာ မင္းဆက္ကို နွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ေလာက္က ထူေထာင္၍ မင္းဆက္ ၂၇ ဆက္စိုးစံသည္ဟု ေဖၚျပထားေသာ္လည္း သေရေခတၱရာျမိဳ႔ေဟာင္းအား ေျမလွန္ေသာအခါ မဟာသမၻဝ ၊ စူဌသမၻဝ ၊ ဒြတၱေဘာင္ ၊ ဒြတၱရန္ ၊ အစ ရွာမရပဲ ဝိကာရာမ နွင့္ ဝါရမ မင္းဆက္မ်ား၏ အရိုးအိုးနွင့္ အျခား သက္ေသ အ ေထာက္ အထားအခ်ိဳ႔သာ ေတြ႔ရၿပီး ဝိကာရာမ နွင့္ ဝါရမ မင္းဆက္မ်ားသည္ ၇ ရာစု ခန့္ ေလာက္က သေရေခတၱရာတြင္ စိုးစံခဲ့ေၾကာင္း ယင္းအရိုးအိုးေပၚတြင္ ေရးထိုးထားသည့္ စာတမ္းမ်ားက သက္ေသထူလ်က္ရွိသည္။ )

3 comments:

Myo Oo said...

ဒြတၲေဘာင္မင္းႀကီးႏွင့္သေရေခတၲရာ ကို လာ
ဖတ္သြားပါတယ္။အစ္မ မသက္ဇင္ ခင္မ်ား။
စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းပါတယ္--
က်န္တာေတြ ဆက္ဖတ္ပါ႔မယ္။
ေလးစားလ်က္

ေမေမခင္ said...

ေရွးရာဇဝင္ေဟာင္းေတြက အခ်ိဳ႔ ပံုျပင္ဆန္ဆန္ ပါးစပ္ေျပာ
ေတြမ်ားတာေတြ႔ရပါတယ္။
လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ရရွိထားတဲ့ သမိုင္းဝင္ ပစၥည္းကေတာ့ ပုဂံေခတ္ ေလာက္မွာပဲ ေတြ႔ရတယ္။

Nan said...

ေမာင္ေပါက္က်ိဳင္းပံုျပင္ေတြေတာ့ ငယ္ငယ္က ခဏခဏ
ၾကားဘူးတယ္။
စစ္ကုတို႔ စစ္ကိုင္းတို႔ စစ္လင္းတို႔ ၿမိဳ႔ေတြဟာ
ေရွးကတည္းက ဆင္းသက္လာပံုပဲေနာ္